Geografowie w służbie Niepodległej

Wyznaczali granice i mapy, opisywali nowe tereny, pracowali dla odradzającej się Polski. W Instytucie Geografii UJK odbyło się seminarium naukowe "Rola geografów i krajoznawców w poznaniu środowiska regionu świętokrzyskiego – w służbie Niepodległej".

Okazją do seminarium było stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie istnienia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Geografowie przed stu laty aktywnie włączyli się w proces odzyskiwania niepodległości i powstania polskiej państwowości. Uczestniczyli aktywnie w organizowaniu plebiscytów, brali udział przy wyznaczaniu granic Polski na mapach, które dziś możemy oglądać. Ponadto badali i opisywali poszczególne krainy geograficzne odrodzonej Polski – mówił dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK, dyrektor Instytutu Geografii UJK.

Podczas seminarium była mowa o tym, co badacze – geografowie, krajoznawcy, czy szerzej przyrodnicy – wiedzieli o środowisku geograficznym Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej u progu niepodległości, jak również, na ile ta wiedza poszerzyła się w rezultacie późniejszych badań, w tym badań prowadzonych przez przyrodników i geografów z kieleckiego ośrodka.

Osobom zasłużonym dla świętokrzyskiej geografii wręczono odznaczenia. Ważną częścią seminarium było przecięcie wstęgi na głazie narzutowym upamiętniającym stulecie niepodległości i 50-lecie Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Głaz znajduje się obok fontanny na terenie Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, gdzie wiosną przyszłego roku ma powstać lapidarium.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka