Kursy językowe

Studium Języków Obcych UJK organizuje kursy języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Zapisy trwają do 9 listopada.

Studium Języków Obcych UJK organizuje kursy języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Zapisy trwają do 9 listopada.

W kursach mogą wziąć udział pracownicy i studenci UJK oraz osoby z zewnątrz.

SJO gwarantuje wysoko wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli pracujących na stałe w SJO UJK Kielce) i wyspecjalizowane sale do nauki języków obcych.         

W ofercie kurs języka ogólnego (angielski lub niemiecki) na różnych poziomach: podstawowym  (A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), średniozaawansowanym niższym (B1 wg ESOKJ) oraz średniozaawansowanym wyższym (B2, wg ESOKJ).

Celem kursu jest doskonalenie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, mówienia, czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podejście komunikacyjne z elementami podejścia leksykalnego. Uczestnik kursu będzie miał możliwość poszerzenia zasobu słownictwa i opanowania zagadnień gramatycznych wymaganych na danym poziomie, jak również nabycia sprawności językowej pozwalającej na swobodniejsze porozumiewanie się.  Pomoże w tym niewątpliwie ciekawy podręcznik wyposażony w pomocny komponent multimedialny oraz nowoczesna baza dydaktyczna. Każde zajęcia posiadają wyraźnie zdefiniowany cel leksykalno-komunikacyjny.

Planowane jest uruchomienie kursu 60 godz. (30 godzin w semestrze) w dogodnych terminach – do ustalenia z prowadzącym zajęcia.

Deklarację uczestnictwa można uzupełnić osobiście w Sekretariacie SJO (pok. 34/parter w budynku CJO, ul. Świętokrzyska 21D – w godzinach pracy) lub pobrać ze strony SJO i przesłać drogą mailową (na adres sjo@ujk.edu.pl). Po zgromadzeniu wszystkich zgłoszeń pracownicy SJO będą kontaktować się z uczestnikami kursów w sprawie pierwszego spotkania organizacyjnego.

Szczegółowy opis kursów znajduje się na stronie SJO (www.ujk.edu.pl/sjo) w zakładce: "Kursy języków obcych".

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka