Przed wami wielka szansa

Być studentem tego wydziału to sukces, który otwiera drogę do dużej kariery. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki

To największy wydział Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Studiuje na nim blisko cztery tysiące studentów, jedna trzecia wszystkich studentów UJK.  Podczas uroczystej inauguracji wzięło udział ponad dwieście osób.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK mówił, że studiowanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego staje się elitarne. - Kiedyś nasza uczelnia była traktowana jako szkoła drugiego wyboru. To się diametralnie zmieniło w ostatnim czasie. W tym roku kilka tysięcy osób nie dostało się na Uniwersytet Jana Kochanowskiego. To świadczy o tym, jak znacząco wzrósł prestiż tej uczelni, poziom naukowy i dydaktyczny. Zwiększa się zainteresowanie studiami w Kielcach – mówił prof. Jaskiernia.

W rankingach popularności uniwersytetów, które publikuje co roku resort nauki i szkolnictwa wyższego, tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyprzedza UJK w ilości kandydatów na jedno miejsce. Pod tym względem wyprzedzamy takie uczelnie jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski  czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Profesor Jerzy Jaskiernia podkreślił, że za rosnącą popularnością uczelni muszą iść w parze sukcesy naukowe. Nie tylko w skali krajowej, ale indywidualnej, dla każdego studenta. – Dziś nie wystarczy skończyć studia i mieć dyplom. Trzeba się znaleźć na konkurencyjnym rynku a czynnikiem przewagi może być aktywność w kole naukowym czy dobrze zorganizowane praktyki studenckie. To daje przewagę – mówił prof. Jaskiernia.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie studentów pierwszego roku, którzy odebrali legitymacje studenckie. Wykład inauguracyjny dotyczący bezpieczeństwa narodowego wygłosił prof. dr hab. Marian Kozub. Posłużył się cytatami znanych osób z których wynika, że bezpieczeństwo i wolność nie są rzeczami danymi „na zawsze”, a naszą rolą jest umiejętne przewidywanie wydarzeń i dbałość o bezpieczeństwo. Kluczową rolę odgrywa tu dobra edukacja i wyciąganie wniosków z przeszłości.