Człowiek wobec wartości

Wsparcie osób opuszczających domy dziecka i wykorzystanie potencjału seniorów to niektóre z tematów I Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek wobec wartości”.

Konferencję otworzyła prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, która zwróciła uwagę na kluczowe znaczenie wartości w życiu człowieka. Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dr. hab. Sławomir Koziej, prof. UJK mówił o ewolucji wartości dokonującej się w warunkach przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych. Obrady konferencji prowadził dr Tomasz Łączek, opiekun naukowy SKN „Paradygmat”.

Celem konferencji było zaprezentowanie aktywności naukowej studentów, członków Studenckich Kół Naukowych działających na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach oraz zaproszonych gości.

Tematy wystąpień dotyczyły nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i psychologii oraz obszaru pracy socjalnej. Delegacja Państwowego Uniwersytetu im. F. M. Dostojewskiego w Omsku w swoich referatach poruszyła między innymi: problematykę wsparcia socjalnego i informacyjnego osób opuszczających domy dziecka, specyfikę kształtowania psychologicznej gotowości specjalistów pracy socjalnej w kontaktach z dziećmi z niepełnosprawnością czy znaczenie organizowania czasu wolnego osób starszych z wykorzystaniem ich zasobów i potencjału. Studenci naszej uczelni omówili współczesny proces wychowania dzieci i młodzieży oraz przedstawili wyniki badań empirycznych wśród młodzieży, dotyczących wartości rodzinnych, prospołecznych, kulturowych i materialnych. Konferencja dała okazję do wymiany doświadczeń naukowych oraz spostrzeżeń doskonalących warsztat metodologiczny.

Organizatorem był Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, a współorganizatorem Katedra Pracy Socjalnej, Pedagogiki i Psychologii, Państwowego Uniwersytetu im. F. M. Dostojewskiego w Omsku.

Tomasz Łączek

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2018-05-24 09:31

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka