Jakość bez granic

Rozpoczęły się Dni Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Pierwszy dzień miał charakter ogólnouczelniany, w drugim dniu swoje dokonanie będą prezentować poszczególne wydziały.

Dni Jakości Kształcenia rozpoczęły się w Bibliotece Uniwersyteckiej. – Zmienialiśmy budynki, infrastrukturę uczelni, pojawiły się nowe pracownie i laboratoria po to aby każda osoba wchodząca w uniwersytecką przestrzeń doświadczyła tej nowoczesności.(… )Realia w jakich przychodzi nam uczyć się i pracować pozwalają budować jakość kształcenia, ale najwięcej zależy od nas samych. Od tego w jakim stopniu będziemy podnosić nasze kompetencje, jakie działania będziemy podejmować – mówił prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Podczas otwarcia Dni Jakości Kształcenia wręczono nagrody studentom, którzy wykonywali prace promujące uczelniany system jakości kształcenia, miał miejsce spektakl Teatru C112 „Początek świata” i Teatru Wyjście Ewakuacyjne ”Sztuka latania”. Odbyła się debata oksfordzka, o swoich wrażeniach opowiadali uczestnicy programu Erasmus+. Tegoroczne Dni Jakości Kształcenia odbywają się bowiem pod hasłem „Jakość bez granic”. Dużo miejsca poświęcone jest wymianie międzynarodowej i pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2018-04-26 12:19


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej