Naukowe spotkanie na Wietrzni

Dla wielu to okazja do debiutu na konferencji naukowej. W Centrum Geoedukacji na kieleckiej Wietrzni odbyła się konferencja „Człowiek i jego środowisko".

To już 27 edycja konferencji organizowanej przez Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studenci i doktoranci z kół naukowych działających na naszej uczelni prezentują swoje dokonania.

Podczas otwarcia dwudniowej konferencji, która w tym roku odbyła się w budynku Centrum Geoedukacji na Wietrzni pojawiło się wiele cytatów i komentarzy do aktualnej sytuacji w świecie nauki. – Dzisiejsza cywilizacja nie sprzyja humanistyce. Wpływa na to dominacja motywacji społecznej typu „mieć” wobec „być” i utylitaryzm, który znajduje dobre uzasadnienie dla priorytetu nauk reprezentowanych przez triadę „bio-info-techno” – mówił dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. Prof. Stanisław Cygan cytował słowa Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony” i gratulował uczestnikom konferencji naukowej pasji.

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przywołał z kolei cytat Percy Bysshe Shelley „The more we study the more we discover our ignorance” (im więcej się uczymy, tym bardziej odkrywamy swoją niewiedzę). – Życzę wam aby odkrywanie swojej niewiedzy było najbardziej twórcze z możliwych. Ciekawość otaczającej nas rzeczywistości, niezależnie czy dotyczy tematyki humanistycznej, przyrodniczej czy ekonomicznej jest motorem postępu – podkreślił profesor Jacek Semaniak.

W wystąpieniach wspominano tez postać Andrzeja Koziei, który mocno był związany z ruchem naukowym na naszej uczelni.

Konferencja tradycyjnie odbyła w sekcjach: humanistyczno – społecznej, przyrodniczo-ekonomicznej i posterowej. Na zakończenie wręczono nagrody za najciekawsze referaty.

W sekcji  humanistyczno – społecznej pierwszą nagrodę zdobyła Katarzyna Nawrot, studentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z koła naukowego „Strefa Twórczych Dyskusji” za referat „Czarne koty, złe uroki, rozsypana sól … o znajomości i wierze w przesądy w regionie świętokrzyskim”. W sekcji przyrodniczo - ekonomicznej pierwsze miejsce zdobył Arkadiusz Bociek, student kierunku lekarskiego na UJK z „Koła Willisa” za referat „Iryzyna – dowód na korzyści wynikające z aktywności fizycznej”.

 

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2018-04-26 12:20


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej