Rekrutacja do programu "MOST"

Semestr lub rok na innej krajowej uczelni? Taką możliwość stwarza Program Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”. Rekrutacja rusza 15 kwietnia.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

 Jest to program, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

W UJK MOST  funkcjonuje od kwietnia 2015 roku. Z oferty Programu skorzystali dotychczas nasi studenci i doktoranci, którzy realizowali część swoich studiów m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Śląskim, UKSW, Uniwersytecie Warszawskim.  

 O miejsce w Programie mogą się ubiegać :

studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych  z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

Od 15 kwietnia do 15 maja  br. można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019. W tym okresie na stronie internetowej Programu  aktywny będzie link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie. Na stronie Programu znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

Zachęcamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z szeroką ofertą i zasadami rekrutacji do Programu na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Lista koordynatorów Programu na poszczególnych Wydziałach dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://most.ujk.edu.pl/koordynatorzy/

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2018-04-10 13:51