Złota jedenastka UJK

Nalezą do studenckiej elity w naszym kraju. Stypendyści ministra nauki i szkolnictwa wyższego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymali dyplomy po czym podziękowali pięknym koncertem.

W tym roku wszystkie stypendia ministra w naszym województwie trafiły do przedstawicieli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Otrzymało je dziesięcioro studentów i jedna doktorantka (lista poniżej). - Jesteśmy dumni z tak licznej grupy stypendystów ministra, pomimo tego, że w skali kraju tych stypendiów jest coraz mniej. Stypendia trafiają do tych, którzy poza nauką, mają także czas na udział w konferencjach, publikacje naukowe oraz działalność społeczną i  artystyczną – mówi dr hab. prof. UJK Monika Szpringer, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Szczególnie ta ostatnia działalność - artystyczna została doceniona przez komisję stypendialną. Stypendia otrzymało aż pięcioro studentów kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”. Jest to najliczniejsza grupa stypendystów z kierunków artystycznych w naszym kraju. Po wręczeniu stypendiów młodzi wokaliści wzięli udział w koncercie noworocznym przygotowanym przez pracowników i studentów Instytutu Edukacji Muzycznej UJK.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra wynosi 15 tys. zł. w przypadku studentów oraz 25 tys. zł w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

Do oceny wniosków stypendialnych w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego został powołany zespół, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Zespół przygotował listę rankingową, na jej podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom z polskich uczelni.

Lista stypendystów: Magdalena Chołuj, Daria Kierońska, Arkadiusz Solarz, Katarzyna Stanek, Paulina Tarasińska – wszyscy z kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Katarzyna Nawrot – pedagogika, Regina Stachura – fizyka, Aleksandra Suska – pedagogika, Grzegorz Witkowski - zdrowie publiczne, Kamila Zelga – ekonomia. W gronie stypendystów – doktorantów znalazła się Ilona Stabrawa – nauki fizyczne.

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2018-01-26 08:54