Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników naukowo-badawczych

Czytaj więcej

Nabór na farmację zakończony

30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów.

Czytaj więcej

Nagroda dla prof. Pawła Opalińskiego

W sobotę, 22 lipca 2023, w Teatro Italia w Rzymie, wybranym artystom z całego świata wręczono doroczne nagrody artystyczne „The International Prize Michelangelo - the Genius of Italy”. Wśród nagrodzonych twórców znalazł się kielczanin - dr hab. prof. UJK Paweł Opaliński z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej

Dyplomatorium Instytutu Nauk o Zdrowiu

„Jakie ziarno zasiejesz w swoim umyśle, taki jutro zbierzesz w swoim życiu plon” – słowa Napoleona Hilla były motywem przewodnim dzisiejszego dyplomatorium Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum naszej uczelni.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko starszy portier/inspektor ochrony mienia

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Akademickim Biurze Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w Instytucie Fizyki

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Collegium Medicum w Instytucie Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych i medycyny rodzinnej

Czytaj więcej

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 18 lipca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na prestiżowej liście znalazły się także periodyki wydawane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Czytaj więcej

Dyplomatorium kierunku prawo

Kolejna grupa studentów opuściła mury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 14 lipca na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyła bowiem się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom prawa.

Czytaj więcej

Trwa nabór na farmację

Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację.

Czytaj więcej

Wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

W imieniu Polskiej Akademii Nauk informujemy o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych PAN. Rejestracja uczestników potrwa od 5 lipca do 6 października 2023 r.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych/specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Organizacyjno-Prawnym

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Księgowości

Czytaj więcej

Impact Factor dla kwartalnika „Studia Medyczne/Medical Studies”

Z radością i satysfakcją informujemy, że kwartalnik „Studia Medyczne/Medical Studies” został uwzględniony w najnowszym wydaniu Journal Citation Reports. Czasopismo, którego redaktorem naczelnym jest Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, uzyskało wskaźnik Impact Factor na poziomie 0,4.

Czytaj więcej

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka