Zalecenia dotyczące odbierania poczty elektronicznej

  1. Prosimy o zachowanie szczególnej czujności przy odbieraniu poczty.
  2. Każdy e-mail od nieznanego nadawcy może być wiadomością, mającą na celu wyłudzenie loginu, hasła lub innej informacji, której ujawnienie może spowodować naruszenie ochrony danych osobowych lub straty finansowe.
  3. Nie należy otwierać załączników (jpg, gif, pdf, zip, exe, 7z i inne) lub linków zawartych w wiadomości od nieznanego lub niesprawdzonego nadawcy. Po otworzeniu takiego załącznika istnieje ryzyko zainstalowania na komputerze odbiorcy wiadomości złośliwego oprogramowania (np. szyfrującego dyski, a w konsekwencji blokującego dostęp do danych), natomiast po otworzeniu linku użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową wyłudzającą poufne dane.
  4. Należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do wiadomości, zawierających żądanie podania danych lub informujące np. o aktualizacji usług, o przekroczeniu limitu dostępnego miejsca (w przypadku poczty UJK limity te nie są stosowane). Wiadomości pochodzące z systemów informatycznych UJK nigdy nie zawierają żądania podania danych poufnych (np. nazwa użytkownika, hasło) - Administratorzy Systemów Informatycznych UJK nie pozyskują w taki sposób danych.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności e-maila należy go przesłać na adres: postmaster@ujk.edu.pl lub skontaktować się z Administratorem Systemu Poczty Elektronicznej UJK (41 349 6205) lub bezpieczenstwo-it@ujk.edu.pl i skontaktować się z Specjalistą ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (41 349 6215).

 

Z uwagi na dużą ilość złośliwych wiadomości email oraz w celu zwiększenia świadomości odnośnie takich zagrożeń jak: spam (niezamówione wiadomości zawierające m.in. reklamy różnych usług i produktów), wirusy, trojany, ransomware (złośliwe oprogramowanie szyfrujące), phishing (atak, którego celem jest wyłudzenie poufnych danych użytkownika), zaleca się zwiększenie ostrożności użytkownika podczas korzystania z poczty elektronicznej poprzez sprawdzenie PRZED otworzeniem wiadomości:

  • czy nadawca jest nam znany,
  • czy nadawca posługuje się pocztą firmową, czy powszechnie dostępną,
  • czy tytuł wiadomości nie zawiera literówek, informacji o wygranej, spadku, utracie dostępu do skrzynki pocztowej,
  • czy wiadomość zawiera załącznik.

Stosowanie oprogramowania antywirusowego na stacji roboczej jest obowiązkiem każdego użytkownika Sieci Komputerowej UJK - w efekcie działania aktualnego oprogramowania antywirusowego poczta przychodząca poddawana jest analizie, niemniej technologia bywa zawodna, a czujność i przezorność pracowników jest szansą na uniknięcie konsekwencji ataku przez email.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka