Zalecenia dotyczące korzystania z przeglądarek internetowych

Przykład: by wylogować się z wszystkich innych sesji Konta Google należy otworzyć stronę Konta Gmail i w prawym dolnym rogu kliknąć na „Szczegóły” > „Wyloguj się ze wszystkich innych sesji internetowych”. Należy jednak pamiętać, że opcja ta dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy logowanie do Konta Google nastąpiło z okna przeglądarki, a nie aplikacji zainstalowanej bezpośrednio w urządzeniu (np. smartfonie).

  1. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z serwisów wymagających logowania na współużytkowanych komputerach (np. w pracowniach komputerowych).
  2. W przypadku konieczności skorzystania z komputera współużytkowanego, należy bezwzględnie użyć okna prywatnego (incognito) – funkcji dostępnej w każdej przeglądarce internetowej.
  3. W oknie prywatnym (incognito) informacje takie, jak: historia przeglądanych stron, informacje wpisywane w formularzach, ciastka (cookies), tworzone podczas logowania do serwisów, nie są zapamiętywane przez przeglądarkę (nawet w sytuacji, gdy wybierzemy opcję zapamiętania) i są automatycznie usuwane po zamknięciu ostatniego okna prywatnego.
  4. Korzystając z funkcji zapamiętywania haseł należy zdawać sobie sprawę, że zabieg ten wiąże się z niebezpieczeństwem przejęcia naszych haseł przez osoby trzecie.
    Jeśli ktokolwiek ma dostęp do komputera, gdzie hasło zostało zapamiętane, ma też dostęp do Twoich haseł (niektóre przeglądarki do pokazania haseł wymagają podania tzw. hasła głównego, jednak i to zabezpieczenie można obejść). Istnieją również metody wykradania plików z hasłami przez Internet, a ataki te nie są skomplikowane. Zaleca się rezygnację z opcji zapisywania haseł przez przeglądarkę.

    Jeśli nie jesteś w stanie sam ich zapamiętać, możesz skorzystać ze specjalnej aplikacji (np. KeePass), która przechowuje hasła w bezpieczny sposób i bez znajomości hasła głównego nikt nie będzie w stanie wykraść Twoich kodów (w tym przypadku działa to inaczej niż w przeglądarkach – stopień szyfrowania jest znacznie wyższy).

  5. Po zakończeniu korzystania z danego serwisu internetowego należy się wylogować.
  6. Niektóre systemy umożliwiają wylogowanie aktywnych sesji użytkownika z innych urządzeń.  Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy wylogowaliśmy się z komputera współużytkowanego.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka