Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA

 

Prosimy o składanie wniosków o powołanie na ćwiczenia wojskowe. W zaistniałej sytuacji epidemicznej najlepszym sposobem złożenia wniosku w sprawie ochotniczego powołania na ćwiczenia wojskowe jest platforma ePUAP (droga elektroniczna) lub osobiście w macierzystej WKU (ostatecznie nawet w WKU lub WSzW najbliższemu aktualnemu miejscu pobytu – wtedy takie WKU lub WSzW bez zbędnej zwłoki prześle taki wniosek do macierzystego WKU studenta) albo przesyłając pocztą na adres macierzystego WKU lub pocztą na adres Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, pokój 16, 25-369 Kielce uprzednio pobierając wzór wniosku (oraz wypełniając go) z poniższego załącznika.

Warianty organizacji szkolenia praktycznego:

  1. Wariant 1 – na dotychczasowych zasadach, praktycznie bez żadnych zmian organizacyjnych, pod warunkiem, że obostrzenia rządowe wynikające z sytuacji epidemicznej zostaną poluzowane w stopniu pozwalającym na zorganizowanie ochotniczych ćwiczeń wojskowych, a ponadto, dodatkowym warunkiem będzie ukończenie przez studentów części teoretycznej.

 

  1. Wariant 2 – w przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli zorganizować ćwiczeń jeszcze w lipcu, zakłada się, że będzie zorganizowany tylko drugi turnus szkoleniowy, uwzględniając możliwość przesunięcia terminu jego rozpoczęcia na początek sierpnia – tak aby pod koniec września wygospodarować dodatkowe 5 dni szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w SW cyberbezpieczeństwa.

 

  1. Wariant 3 – jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli zorganizować ćwiczeń wojskowych w sierpniu, szkolenie praktyczne Legii Akademickiej nie odbędzie się w tym roku.

 

KWESTIA SKŁADANIA WIOSKÓW JEST PILNA, W ZWIĄZKU Z CZYM PROSIMY O PRZEKAZYWANIE WNIOSKÓW DO ŚRODY 20.05.2020 R. JEDNĄ Z DRÓG WYMIENIONYCH POWYŻEJ. JEŚLI JUŻ PAŃSTWO WYŚLECIE (PRZEKAŻECIE) WNIOSEK WYBRANĄ PRZEZ SIEBIE DROGĄ, PROSZĘ O TYM FAKCIE POINFORMOWAĆ MAILOWO (paulina.manerowska@ujk.edu.pl).

 

Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich– tel. 41 349 72 58, 41 349 72 59;

WKU w Kielcach – tel. 261 174 738;

WKU w Busku Zdroju – tel. 261 174 764;

WKU w Sandomierzu – tel. 261 514 797.

 

Plik do pobrania:

Wniosek


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka