Elektroniczna Karta Pracownicza - informacje

Zgodnie z zarządzeniem Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 12 września 2014 roku w sprawie Elektronicznej Karty Pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na czas trwania stosunku pracy może być wydana Elektroniczna Karta Pracownicza, zwana dalej EKP.

EKP może być wykorzystywana do:
1) potwierdzenia zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) identyfikacji wizualnej pracowników;
3) dostępu do parkingów Uniwersytetu;
4) dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
5) dostępu do funkcji uczelnianych centrów wydruku;
6) EKP może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce.

Elektroniczna Karta Pracownicza współpracuje z następującymi automatami:

1 Po zarejestrowaniu EKP jako karty bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można korzystać z automatu do samowypożyczeń. Można wypożyczać i zwracać książki w bibliotece dostępne w tzw. „wolnym dostępie” (do tego celu należy wykorzystać automat, w którym osoba – właściciel karty- autoryzuje się za pomocą karty EKP). Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl
2 Po zarejestrowaniu się w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK do Bezobsługowego Centrum Wydruku przy użyciu karty EKP i po nadaniu indywidualnego pinu zabezpieczającego można korzystać w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK z automatu Bezobsługowego Centrum Wydruku. Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl/bezobslugowe-centrum-wydruku.html
3 EKP może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce. EKP należy zarejestrować udając się do dowolnego punktu ZTM w Kielcach – wypełnić formularz i dokonać wpłaty doładowującej kartę. Punkty sprzedaży pod adresem http://ztm.kielce.pl Karta EKP jest imienną kartą KKM.
4 Karta EKP po zarejestrowaniu jako Kielecka Karta Miejska i doładowaniu gotówką w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ulicy Kościuszki 14 w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania może służyć do wykonywania opłat za parkowanie na terenie Kielc w automatach parkometrów. Więcej na stronie - http://www.mzd.kielce.pl

 

UWAGA. Wypełniając wniosek o wydanie Elektronicznej Karty Pracowniczej w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z potrącenia kosztów EKP z wynagrodzenia proszę o wstawienie znaku X w pozycji wyrażam zgodę na potrącenie … oraz wpisanie w wykropkowane miejsce kwoty 25 zł. Natomiast w przypadku dokonania wpłaty w powyższej kwocie na rachunek bankowy Uczelni proszę o wstawienie znaku X w pozycji Dołączam dowód wpłaty za EKP i dołączenie tego dowodu wpłaty.
  • Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie Elektronicznej Karty Pracowniczej lub jej duplikatu
    zobacz
  • Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie Elektronicznej Karty Pracowniczej
    zobacz
  • Wniosek o wydanie EKP
    pobierz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka