Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Wniosek o przyznanie grantu Rektora w 2019 roku
  pobierz
 • Wniosek o przyznanie miniGRANTU w 2019 roku Część A - ocena dorobku naukowego
  pobierz
 • Wniosek o przyznanie miniGRANTU w 2019 roku Część B – opis projektu
  pobierz
 • Raport z realizacji projektu w 2019 roku
  pobierz
 • Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków na działalność statutową
  pobierz
 • Wniosek o finansowanie zadania badawczego ze środków na działalność statutową – działalność celowa dla młodej kadry
  pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji projektu (Urząd Marszałkowski - Załącznik Nr 2 do umowy w sprawie dofinansowania projektów naukowych w 2013 roku)
  pobierz
 • Sprawozdanie (roczne, końcowe) z realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków na działalność statutową
  pobierz
 • Sprawozdanie (roczne, końcowe) z realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków na działalność statutową (młoda kadra)
  pobierz
 • Kalkulacja wstępna kosztów na realizację projektu badawczego nie obejmująca zakupu aparatury badawczej o wartości powyżej 3500 zł
  pobierz
 • Kalkulacja wstępna kosztów na realizację projektu badawczego obejmująca zakup aparatury badawczej o wartości powyżej 3500 zł
  pobierz
 • Kalkulacja przedłużenia realizacji projektu badawczego
  pobierz
 • Arkusz kalkulacyjny kosztów projektu badawczego (NCN, NCBR)
  pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 92/2015 w sprawie zasad realizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Rozliczenie podróży - studenci  (Zarządzenie Rektora 73/2014 z dnia 31.10.2014)
  pobierz
 • Umowa o dzieło dydaktyczne z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich
  pobierz
 • Umowa o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich
  pobierz
 • Umowa o dzieło
  pobierz
 • Umowa zlecenia
  pobierz
 • Protokół z rozeznania rynku
  pobierz
 • Opis faktury
  zobacz
 • Dane do przelewu przedpłaty (konferencje/publikacje/inne)
  pobierz
 • Protokół przyjęcia aparatury
  pobierz
 • Protokół przekazania-przejęcia składnika majątkowego
  pobierz
 • Wniosek o zgłoszenie i rozliczenie konferencji naukowej
  pobierz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
  zobacz i pobierz
 • Protokół odbioru dzieła
  pobierz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka