Zalecenia dotyczące komunikacji ze studentami za pośrednictwem środków elektronicznych

  1. Materiały dydaktyczne dla studentów powinny być zamieszczane w systemie Wirtualna Uczelnia.
  2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie dokumentów z danymi na zewnętrznych serwerach (chmurach obliczeniowych) lub portalach społecznościowych.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka