Zalecenia dotyczące korzystania z komputerów

(na podstawie Zarządzenia Rektora UJK Nr 53/2018, Załącznik nr 2  Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 1. Użytkownik nie powinien opuszczać stanowiska pracy aż do momentu wyłączenia się komputera oraz sprawdzenia, czy nie pozostawił zewnętrznych nośników elektronicznych podłączonych do sprzętu komputerowego.
 2. Zewnętrzne nośniki elektroniczne zawierające dane osobowe (pendrive, płyty CD/DVD/BD, dyski), należy przechowywać w zamykanych szafach lub biurkach. Użytkownicy nie mogą wynosić poza obszar przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie nośników zewnętrznych, chyba że jest to niezbędne do wykonania określonych czynności służbowych.
 3. Dane zawarte na nośnikach powinny być zabezpieczone kryptograficznie (szyfrowane).
 4. W celu zminimalizowania zagrożeń ze strony złośliwego oprogramowania użytkownikom ZABRANIA SIĘ w szczególności:
  1. wyłączania, blokowania, odinstalowywania programów zabezpieczających komputer/system informatyczny przed ,,oprogramowaniem złośliwym” oraz nieautoryzowanym dostępem jego zasobów,
  2. korzystania ze stron internetowych zwiększających ryzyko zainfekowania komputera/systemu informatycznego,
  3. korzystania z prywatnej poczty elektronicznej w celach służbowych,
  4. odbierania/synchronizowania służbowej poczty elektronicznej z zewnętrznymi serwerami poczty, w szczególności z kontem Gmail.
 5. Bezwzględnie należy:
  1. korzystać z programu antywirusowego z aktualną bazą sygnatur wirusów,
  2. korzystać jedynie z aktualizowanego na bieżąco oprogramowania,
  3. wykonywać kopie zapasowe danych na zaszyfrowanym nośniku (innym niż ten, na którym są zapisane kopiowane dane),

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka