Oprogramowanie szyfrujące

Szczegółowe informacje na temat szyfrowania nośników danych można uzyskać
u informatyków w jednostkach organizacyjnych i w Dziale Zabezpieczenia Informatycznego.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka