Zalecenia związane z korzystaniem z mediów społecznościowych

 1. Tryb rejestracji profili w mediach społecznościowych w celach związanych z działalnością UJK:
 • Nie używaj prywatnego adresu e-mail do służbowych kont w mediach społecznościowych.
 • Nie używaj służbowego adresu e-mail do prywatnych kont w mediach społecznościowych.
 • Stosuj inne hasło niż do służbowej poczty czy innych kont w miejscu w pracy.
 1. Zasady korzystania z mediów społecznościowych w celach związanych z działalnością UJK:
 • Publikuj odpowiedzialnie. Pamiętaj, że reprezentujesz nie tylko siebie. Jesteś odpowiedzialny za to, co piszesz.
 • Stosuj zasadę przejrzystości wypowiedzi. Jeśli wypowiadasz się w medium społecznościowym na temat UJK przedstaw się z imienia i nazwiska.
 • Zwróć uwagę oraz upewnij się, że Twoje wypowiedzi nie naruszają prywatności, poufności, norm etycznych oraz przepisów prawa. Wszystkie oświadczenia muszą być prawdziwe i nie mogą wprowadzać w błąd.
 • Nie komentuj niczego, co jest powiązane z kwestiami prawnymi lub sporem sądowym.
 • Jeśli zamieszczasz treści w mediach społecznościowych, pisz tylko o tym, co mieści się w zakresie Twoich obowiązków służbowych i wiedzy.
 • Jeśli odpowiadasz za profil UJK na portalu społecznościowym, pamiętaj, że nie możesz dawać się ponieść emocjom. Twoje posty i wiadomości powinny spełniać pewne standardy i powinny być zgodne z polityką UJK.
 1. Zasady korzystania z mediów społecznościowych w celach prywatnych:
 • Na swoich prywatnych profilach nie umieszczał treści, które mogą zaszkodzić pracodawcy.
 • Nie identyfikuj swoich prywatnych poglądów z wypowiedziami w imieniu pracodawcy.
 • Nie ujawniaj informacji stanowiących prawnie chronione tajemnice pracodawcy.
 • Nie umieszczaj znaków graficznych, logo czy nazw pracodawcy na prywatnym profilu.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka