Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rok akademicki 2016/2017

  • Stacjonarne: wartość kwotowa jednego punktu ECTS przedmiotów wybieranych i powtarzanych z modułu ogólnouczelnianego
    zobacz
  • Niestacjonarne: wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach wyższych w roku akademickim 2016/2017
    zobacz
  • Cudzoziemcy: wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich
    zobacz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka