Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akty prawne (informacje dla cudzoziemców)

 

Ustawy
 • Ustawa o cudzoziemcach t. j. Dz. U. 2017 poz. 2206
  zobacz
 • Ustawa o Karcie Polaka t. j. Dz. U. 2017, poz. 1459, 2282
  zobacz
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276
  zobacz
Uchwały

 

 • Rok akademicki 2020/2021
  • Uchwała nr 40/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 rokuzmieniająca uchwałę nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 262/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 129/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2019/2020
  • Uchwała nr 76/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę Nr 38/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020  
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała nr 66/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2019/2020 
   Uchwała (pobierz)
 • Rok akademicki 2018/2019
  • Uchwała Nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 21/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
   Uchwała (pobierz)
   Załącznik nr 4 (pobierz)
  • Uchwała Nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  25  maja  2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
   uchwała - zobacz
   załącznik nr 1 - zobacz
   załącznik nr 2 - zobacz
   załącznik nr 3 - zobacz
 • Rok akademicki 2017/2018
  • Uchwała Nr 38/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
   uchwała - zobacz
   załącznik - zobacz
  • Uchwała Nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
   Zarządzenie (pobierz)
   Załącznik 2 (pobierz)
   Załącznik 4 (pobierz)
 • Rok akademicki 2016/2017
Zarządzenia
 • Rok akademicki 2020/2021
  • Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających oraz kontynuujących studia w roku akademickim 2020/2021
  • Zarządzenie Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021
 • Rok akademicki 2019/2020
  • Zarządzenie Nr 90/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie Nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie Nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 5 - zobacz
   załącznik 6 - zobacz
  • Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 1 - zobacz
   załącznik 2 - zobacz
   załącznik 3 - zobacz
   załącznik 4 - zobacz
   załącznik 5 - zobacz
  Rok akademicki 2018/2019
  • Zarządzenie Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
   pobierz
  • Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w UJK w roku akademickim 2018/2019
   pobierz
 • Rok akademicki 2017/2018
  • Zarządzenie Nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
   pobierz
  • Zarządzenie Nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018
   pobierz
 • Rok akademicki 2016/2017
  • Zarządzenie Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zm. Zarządzenie Nr 12 w sprawie określenia wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne
   zarządzenie - zobacz
  • Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016-2017
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 1 - zobacz
   załącznik 2 - zobacz
   załącznik 3 - zobacz
   załącznik 4 - zobacz
  • Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017
   zarządzenie - zobacz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka