Wsparcie dla kadry dydaktycznej

 

SZKOLENIA   DLA   KADRY   AKADEMICKIEJ

Cel: podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, informatycznych oraz umiejętności zarządzania informacją w zakresie prowadzenia dydaktyki  w językach obcych.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D – 24 godz.

-        Statistica - Moduł Podstawowy – 16 godz.

-        Statistica - Moduł Metody wizualizacji danych – 8 godz.

-        Statistica - Moduł Analiza wariancji – 16 godz.

-        Statistica - Moduł Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica – 16 godz.

-        Coaching i mentoring w pracy wykładowcy akademickiego – 24 godz.

-        Kurs języka angielskiego – techniczny j. angielski – 75 godz.

-        Kurs języka angielskiego- Business English – 75 godz.

-        Szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne w zakresie umiejętności informatycznych oraz dydaktycznych (E-learning)

 

Forma:

-  Szkolenia grupowe organizowane w obiektach uczelni o charakterze warsztatowym,

-  Szkolenia informatyczne –warsztaty  praktyczne przy komputerze

 

W ramach zadania zorganizowane zostaną także staże dydaktyczne, które umożliwią kadrze akademickiej rozszerzenie umiejętności dydaktycznych na bazie doświadczeń zagranicznych uczelni wyższych.

Zdobyte kompetencje dydaktyczne zostaną wykorzystane podczas pracy ze studentami.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka