Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Miasto Kielce - informacje ogólne

Liczba mieszkańców - 210.311 (stan na 31 marca 2004 r. wg Urzędu Statystycznego w Kielcach)

Powierzchnia ogółem - 109,45 (w km kw.)

Położenie - Centralna Polska, 200 38' dł. geogr. wschodniej i 500 53' szer. geogr. północnej

Stolica województwa świętokrzyskiego usytuowana jest na zachodnim krańcu Doliny Kielecko-Łagowskiej, od północy otoczona zalesionymi wzgórzami Tumlińskimi, od pn.-wsch. Pasmem Masłowskim, od pd.-wsch. Pasmem Dymińskim, od południa Pasmem Posłowickim, zaś od pd.-zach. Pasmem Zgórskim. Przez same Kielce przebiega Pasmo Kadzielniańskie.

Znaczne różnice wysokości (od 260 m n.p.m. w dolinie Silnicy do 406 m n.p.m. na Górze Telegraf)

Ważniejsze połączenia drogowe

 • nr 7 (Gdańsk - Warszawa - Kielce - Kraków - Chyżne)
 • nr 73 (Tarnów - Kielce - Warszawa)
 • nr 74 (Sulejów - Kielce - Kraśnik)
 • nr 761 (Kielce - Częstochowa)

Odległości od większych miast Polski

 • Warszawa - 170 km
 • Kraków - 117 km
 • Katowice - 161 km
 • Łódź - 140 km
 • Wrocław - 302 km
 • Poznań - 340 km
 • Gdańsk - 474 km

Województwo świętokrzyskie - informacje ogólne


Stolica regionu: Kielce

Województwo świętokrzyskie jest położone w środkowo-wschodniej części kraju.

Położenie województwa wyznaczone jest przez jego krańcowe punkty:

 • na zachodzie miejscowość Dąbie (19°43' E)
 • na wschodzie miejscowość Zawichost (21°42' E)
 • na północy okolice Kamiennej Woli (51°21' N)
 • na południu okolice Sędziszowic (50°10' N)

Część granic województwa jest naturalna – na południowym wschodzie i wschodzie wyznacza je Wisła, na zachodzie Pilica. Prawie cały region (z wyjątkiem jednej z dzielnic Sandomierza) położony jest w lewostronnej części dorzecza Wisły.

Świętokrzyskie leży w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze obejmującym:

 • Wyżynę Kielecką
 • Nieckę Nidziańską
 • wschodnią część Wyżyny Przedborskiej

Graniczy z województwami:

 • lubelskim
 • łódzkim
 • małopolskim
 • mazowieckim
 • podkarpackim
 • śląskim

Wskaźnik urbanizacji lokuje województwo na przedostatniej pozycji (w miastach mieszka 45,5% ludności)

Władze regionu:

  samorządowe:
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  rządowe:
 • Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
 • Piotr Żołądek – Wicewojewoda Świętokrzyski
  władze Kielc:
 • Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta

Przydatne linki:

Urząd Marszałkowski

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego

Urząd Miasta Kielce


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka