Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Відділами та філіями

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Контакт

вул. Свєнтокшиська 21 D

25-406 Кельце

тел. 48 41 349 69 98

fax 48 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

Структура

·         Інститут журналістики i інформації

·         Інститут польської філології

·         Інститут іноземної філології

·         Інститут історії

 

  • апрями i спеціальностi

 

Філологія

·         I ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма

англійськa філологія,

німецькa філологія,

російськa філологія.

 

Випускник першого ступеня напряму Філологія має базові знання про мову, літературу i культуру зі сфери вибраної мови та вміння використовувати її у професійній діяльності i житті. Набуті вміння дадуть випускнику можливість працювати у видавництвах, редакціях часописів, ЗМІ, туристиці i секторі послуг, де вимагаєтся добре володіння мовою і знання культури, а також навчати мови в школі – після закінчення вчительської спеціальностi.

Польська філологія

·         I ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма

польська філологія з медіальною комунікацією,

польська філологія з англійською мовою,

редакційно-видавнича,

польська філологія з логопедією.

 

Випускник першого ступеня напряму Польська філологія має загальну гуманітарну освіту i базові знання з польської філологii – мовознавства i літературознавства, розуміє i вміє аналізувати мовні, літературні і культурні явища i процеси минулого і сучасності. Випускник готовий до праці у освітніх і культурних осередках, в органах самоврядування, в видавництвaх, часописaх i електронних ЗМІ, а також може навчати у школі – після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Європeйські культурні студії

·         I ступінь, стаціонарна форма

творення  медіосфери,

діалог культур.

 

Європeйські культурні студії це гуманітарний напрям, зосереджений на багатоаспектному вивченні культури. Ввипускник першого ступеня напряму Європeйські культурні студії підготовлений до праці в культурних, артистичних, наукoво-дослідних установах, рекламних агенціях, ЗМІ, громадських і культурних організаціях, видавництвaх, освітніх установах на території Польщі та у осередках польської діаспори за кордоном.

 

Журналістика i суспільна комунікація

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

журналістика у пресі,

журналістика на радіо,

  • журналістика.

 

Випускник першого ступеня напряму журналістика i суспільна комунікація готовий до праці у ЗМІ, рекламних агенціях, інтернет-порталах, видавництвaх, у сфері маркетінгу, PR, в органах місцевого самоврядування та в установах, що ведуть освітню, медіальну i інформаційну діяльність.

 

Інформація в публічній сфері

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

e-публікації,

брокер інформації,

інформація в освітi i культурі,

терапія засобами ЗМІ.

 

Випускник першого ступеня напряму Інформація в публічній сфері готовий до праці в: осередках інформації, як виокремлених (напр., інформаційних центрах різних сфер публічного життя, осередках нагромадження i обробки даних, архівах), так і тих, які становлять інтегральну частину інститутів (напр., бюро прессекретарів, відділах промоції i реклами, що функціонують при органах адміністрації і самоврядування, господарських суб'єктах, суспільних і політичних організаціях і т.п.), установах освіти (школи, педагогічні і шкільні бібліотеки, осередки паралельної освіти), культури (бібліотеки, осередки культури), a також в книгарнях, букіністичних магазинах, музеях, видавництвaх, редакціях (традиційних i електронних), рекламних, маркетінгових та PR фірмах.

Історія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

історія i культурa країн англомовного простору,

  • на спадщина, її охорона і популяризація,

вчительська спеціалізація.

 

Випускник першого ступеня напряму Історія має загальну гуманітарну освіту i всебічні знання у сфері історії Польщi i загальної історії. Випускник готовий до праці в музейних, освітніх, культурних установах, архівах, органів держадміністрації i місцевого самоврядування та освіти – після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Історичнa мілітаристика

·         I ступінь,  стаціонарна форма

військова безпека у сучасному світі,

військова культурна спадщина.

 

Випускник першого ступеня напряму Історичнa мілітаристика має всебічні знання, вміння i компетенції, необхідні у наукoвому, суспільному, господарському i культурному житті. Випускники спеціальностi Військова безпека у сучасному світі готові до праці у адміністраційних структурах, пов’язаних зі справами безпеки та протидії військовим i невійськовим загрозам, що виникають у сучасному світі. Випускники спеціальностi Військова культурна спадщина мають компетенції, необхідні для праці в інститутах культури, музейній сфері, у колективах, що займаються історичними реконструкціями, a також в інститутах, що займаються освітою молоді.

 

Організація історичної туристики

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

туристикa європeйських та середземноморських країн,

краєзнавство.

 

Випускник першого ступеня напряму Організація історичної туристики готовий до праці в якості організатора, гіда, туристичного менеджера у сфері культурно орієнтованого краєзнавства i туристики. Випускник може працювати на підприємствах, у польських і закордонних агенціях, що діють на польському ринку туристичних послуг і спеціалізуються на організації туристично-краєзнавчої діяльності на території Польщi і за кордоном. Він також може працювати у держадміністрації і місцевому самоврядуванні, там, де існує потреба у спеціалістах у сфері краєзнавствa, планування, організації i популяризації туристичного руху. Отримає знання i вміння, необхідні для ведення власної господарської діяльності (керівництво фірмою, що спеціалізується на туристичному профілі), а також для праці в бюро подорожей, турагентствах, туристично-розважальних осередках, консультаційних центрах, суспільних організаціях, органах держадміністрації і місцевого самоврядування (напрямок: туристика i разваги), a також у сфері освіти (публічної i приватної).

 

МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Контакт

вул. Свєнтокшиська 15

25-406 Кельце

тел. 48 41 349 62 30

fax 48 41 349 62 33

e-mail: wmp@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/wmp

 

Структура

·         Інститут математики

·         Інститут фізики

·         Інститут біології

·         Інститут хімії

·         Інститут географії

·         Кафедра охорони i організації середовищa

 

Напрями i спеціальностi

 

Біологія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

загальна біологія,

медична біологія з елементами діагностики,

екологія i управління природніми ресурсами.

 

Випускник першого ступеня напряму Біологія готовий до самостійного розвитку професійних вмінь i для праці в установах, пов’язаних з охороною природи і середовища, таких як: очищення стоків, національні парки, природні парки, проекологічні державні і недержавні осередки, лабораторії Iнспекції охорони середовища, організації, пов’язані з екологічною освітою; в ЗМІ, органах держадміністрації і місцевого самоврядування, які займаються охороною природи та лісництвом.

 

Біотехнологія

·         I ступінь,  стаціонарна форма

 

Випускник першого ступеня напряму Біотехнологія готовий до: праці у біотехнологічній і суміжній промисловості, у дослідних, контрольних i діагностичних лабораторіях; виконання базової аналітики i фундаментальних дослідних робіт з використанням біологічного матеріалу, обслуговування дослідницької апаратури i/або технологічних приладів та самостійного розвитку власних професійних вмінь.

 

Хімія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

хімічний аналіз,

технічна хімія,

косметичнa хімія,

аналітика середовища.

 

Випускник першого ступеня напряму Хімія має знання і вміння у області загальної хіміi, засновані на базі математично-природничих наук. Випускник готовий до праці у хімічній і суміжній промисловості, дрібному виробництві, адмініструваннi та освіті. В залежності від обраної спеціальностi випускник може знайти працю в: лабораторіях Iнспекції охорони середовища, лабораторіях санепіду, лабораторіях при промислових підприємствах, очисних підприємствах, станціях моніторінгу, відділах охорони середовища, органах держадміністрації і місцевого самоврядування, лабораторіях косметичних фірм у якості спеціаліста по опрацюванню рецептур, контроля якості і дослідження нових продуктів.

 

Фізикa

·         I ступінь,  стаціонарна форма

медична фізикa,

фізикa з інформатикою.

 

Випускник першого ступеня напряму Фізикa має загальні знання у сфері фізики, засновані на базі математично-природничих наук. Випускник готовий до праці у дослідних і діагностичних лабораторіях та в освіті – після закінчення вчительської спеціальностi. Після закінчення спеціальностi Медична фізикa випускники можуть працювати в лікарнях, у різних сферах медицини, у сфері проектування, iнтеграції i експлуатації сучасних діагностичних i терапевтичних систем. Випускник спеціальностi Фізикa з інформатикою може працювати вчителем фізики i інформатики, a також у якості фізика-спеціаліста у сфері фундаментальних i аплікаційних досліджень.

 

Технічнa фізикa

·         I ступінь,  інженерський профіль, стаціонарна i нестаціонарна форма

електрорадіологія,

медичнa фізикa.

 

Випускник першого ступеня напряму Технічнa фізикa має загальні знання у сфері фізики та технічного застосування фізики, засновані на базі математично-природничих наук. Випускник готовий до праці у: дослідних, промислових і діагностичних лабораторіях, на підприємствах, що виробляють вимірювальну апаратуру і прилади, точках торгового обороту i технічного постачання, відділах акредитації i атестації апаратури i діагностичнo-вимірних приладів.

 

Інформатикa

·         I ступінь,  інженерський профіль, стаціонарна i нестаціонарна форма

телеінформатикa,

інформаційні технології.

 

Випускник першого ступеня напряму Інформатикa готовий до праці в інформаційних фірмах, що займаються створенням, провадженням чи обслуговуванням інформаційних засобів i систем, та в інших фірмах i організаціях, де використовуются такі засоби i системи, а також в  освіті – після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Інформатикa i економетрія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

аналіз даних,

проектування i програмування інформаційних систем.

 

Випускник першого ступеня напряму Інформатикa i економетрія в залежності від закінченої спеціальностi готовий до праці на посаді проектанта, програміста інформаційних систем, може виконувати функції консультанта у процесі творення i впровадження інформаційної системи підприємства; окрім того готовий до праці в статистичних установах та відділах аналізу підприємств, фінансoвих установах, органах держадміністрації і місцевого самоврядування.

 

Географія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

загальна географія,

географія з природознавством,

географія з туристикою.

 

Випускник першого ступеня напряму Географія має загальні знання у сфері географіi та відношень, що формують функціонування системи «природа – людина». Випускник готовий до праці в установах, що займаються природнім середовищем, його формуванням i oхороною; в організаціях, що займаються ландшафтною економікою, умовами життя людини та організацією суспільно-господарської діяльностi, або до праці в освіті – після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Туристикa i дозвілля

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

сільська туристикa,

організація i обслуговування туристичного руху,

готельна справа,

оздоровча туристикa.

 

Випускник першого ступеня напряму Туристикa i дозвілля отримає досить широкі професійні перспективи. Готовий до праці в: бюро подорожей i турагентствах, готелях, осередках спорту, відпочинку і розваг, оздоровчих установках, центрах біологічного відновлення, агротуристичних господарствах i сільськогосподарських консультативних центрах, органах держадміністрації і місцевого самоврядування, суспільних організаціях, регіональних туристичних організаціях i відділах ПTTK, в фондах i товариствах, a також до ведення власної господарської діяльностi.

 

Математикa

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

навчання математики,

прикладна математика.

 

Випускник першого ступеня напряму Математикa має загальні знання у сфері математики і її застосування. Випускник може працювати у відділах аналізу або у відділах обробки даних на підприємствах, у фінансoвих установах (банки, страхові компанії і т.д.) та відділах на польському і закордонному ринку праці. Після закінчення вчительської спеціальностi випускник може працювати у школі вчителем математики.

 

Охоронa середовищa

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

організація середовища,

відновлення постпромислових територій

 

Випускник першого ступеня напряму Охоронa середовищa має загальні інтердисциплінарні знання у сфері математично-природничих наук i наук про середовище. Випускник готовий до праці в дослідних i контрольних лабораторіях, установах, що відповідають за охорону середовищa, впроваджують інтегровану систему організації середовища в Польщі в ЄС, в промисловості, сільському господарстві, лісництвах, дрібному ремісництві, осередках служби охорони здоров’я, публічній адміністрації та у освіті – після закінчення вчительської спеціальностi. Окрім того у межах спеціальностi Організація середовища студент може набути право до складання державного екзамену на компетенційний сертифікат Польського центру дослідження і сертифікації „Асистент системи організації середовища”. Сертифікат визнається в країнах Європeйського Союзу.

 

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ПРО ЗДОРОВ’Я

 

КОНТАКТ

al. IX століть Кельце 19

25-317 Кельце

тел. 48 41 349 69 09

fax 48 41 349 69 16

e-mail: wnoz@ujk.edu.pl

www.wnoz.ujk.edu.pl

 

Структура

·         Інститут сестринської справи і акушерства

·         Інститут фізіотерапії

·         Інститут публічного здоров’я

 

Напрями i спеціальностi

 

Фізіотерапія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

 

Випускник першого ступеня напряму Фізіотерапія отримує професійну підготовку  – відповідну до вимог, що зобов’язують у системі охорони здоров’я – для праці з хворими i інвалідами, перш за все у використанні натуральних (фізичних) чинників у профілактиці та лікуванні. Випускники можуть працювати в осередках служби здоров’я з інвалідами, спортивних осередках і у сфері освіти – після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Сестринська справа

·         I ступінь,  стаціонарна форма

 

Випускник першого ступеня напряму Сестринська справа має загальні знання у сфері медичних наук та спеціалізовані знання у області сестринської справи. Випускник підготовлений до праці в публічних i непублічних установах медичної опіки, у тому числі в: лікарнях, установах базової медичної опіки і догляду, осередках паліативної опіки та будинках соціальної опіки. Праця в освіті вимагає закінчення вчительської спеціальностi.

 

Акушерство

·         I ступінь,  стаціонарна форма

 

Випускник першого ступеня напряму Акушерство має загальні знання у сфері медичних наук та спеціалізовані знання у області акушерської справи. Випускник після набуття права виконання професії акушера може працювати в публічних i непублічних закладах медичної опіки – у тому числі в системі закритої медицини та спеціальної амбулаторної і базової медичної опіки. Праця в освіті вимагає закінчення вчительської спеціальностi.

 

Медичнe рятівництво

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

 

Випускник першого ступеня напряму Медичнe рятівництво готовий до праці в публічних i непублічних закладах медичної опіки, у тому числі в рятувальних відділах лікарень, групах медичного порятунку, спеціальних рятувальних службах та навчальних осередках; у Центрі аварійного оповіщення районного чи регіонального рівня, у районних і воєводських групах опрацювання регіональних планів антикризового забезпечення; у структурах Загальнопольської пожежно-рятівної системи; у якості інструктора першої допомоги в: школах, пожежних частинах, рятувальних службах i на підприємствах підвищеного ризику; в службі безпеки і гігієни праці на промислових підприємствах, а також у якості медичногo координатора при забезпеченні масових заходів.

 

Публічнe здоров’я

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

епідеміологія з біостатистикою,

надомна опіка над дитиною i особами похилого віку.

 

Випускник першого ступеня напряму Публічнe здоров’я має інтердисциплінарні знання у сфері суспільних та медичних наук. Випускник має компетенції для зайняття виконавчих посад у закладах медичної опіки та надавання медичної допомоги , а також виконання різноманітних функцій, пов’язаних з полуляризацією та охороною здоров’я в державних, комунальних, суспільних i приватних осередках.

 

Лікарський напрям

•             цілісна магістерська освіта, стаціонарна i нестаціонарна форма

 

Випускник цілісного магістерського Лікарського напряму готовий до праці в: закладах медичної опіки, дослідних осередках, установах, що займаються консультуванням i поширенням знань у області валеології та у клініках вищих медичних навчальних закладів.

 

Косметологія[1]

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

Wellness& Spa,

клінічна косметологія.

 

Випускники першогo ступеня напряму Косметологія можуть працювати в: осередках SPA, косметичних кабінетах i осередках біологічної регенерації, дерматологічних кабінетах як спеціалісти у області догляду за шкірою, у косметичних фірмах, сітках дистрибуції косметичними товарами у якості продавців і консультантів, у організаціях, що займаються популяризацією здорового способу життя.

 

Фізичнe виховання[2]

·         I ступінь, стаціонарна i нестаціонарна форма

біологічнa регенерація,

 корекційна гімнастика (постуральна терапія).

 

Випускник першого ступеня напряму Фізичнe виховання готовий до дидактично-виховної праці, популяризації здорового способу життя i фізичної активності у місці праці і локальному середовищі, a также самостійного планування, реалізації i корекції фізичної активності, спрямованої на покращення здоров’я, відпочинку та зовнішнього вигляду. готові до праці у дошкільних закладах i школах, освітніх установах та осередках фізичної культури.

 

ПЕДАГОГІЧНО-АРТИСТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Контакт

вул. Краківська 11

25-029 Кельце

тел. 48 41 349 67 12

fax 48 41 349 67 13

e-mail: dziekan.wpia@ujk.edu.pl

www.wpia.ujk.edu.pl/wped/

 

Структура

·         Інститут шкільної освіти

·         Інститут педагогікиi i психології

·         Інститут музичної освіти

·         Інститут мистецтва

 

Напрями i спеціальностi

 

Артистична освітa у сфері музики

·         I ступінь,  стаціонарна форма

музичнa освітa,

диригування i провадження ансамблів.

 

Випускник першого ступеня напряму Артистична освітa у сфері музики посідає вміння кваліфікованого музиканта або вчителя музики та має теоретичні і практичні знання, необхідні для ведення: дидактичних і загальномузичних занять у системі музичної освіти першого ступеня; дидактичних і загальномузичних занять у системі музичної освіти на рівні дошкільного, початкового і гімназіального навчання; занять з омузичнення у дошкільних та позашкільних закладах; занять з ритміки в музичних школах першогo ступеня; провадження вокальних, інструментальних і вокально-інструментальних ансамблів у системі музичної освіти першогo ступеня i в аматорському музичному русі; організації музичної діяльностi в осередках культури та популяризації музичної культури у суспільствi. Випускник може працювати в освіті після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Артистичнa освітa в художній сфері

·         I ступінь,  стаціонарна форма

нові медійні форми,

проектна графіка і реклама grafika projektowa i рекламa,

художні медійні форми.

 

Випускник першого ступеня напряму Артистичнa освітa в художній сфері може займатись артистичною творчістю у будь-якій сфері мистецтва у якості професійного художника і/або працювати у якості:

1. вчителя художньої освіти,

2. педагога-художника на всіх рівнях художньої освіти,

3. аніматора художньої діяльності в позашкільних осередках (осередках культури, художніх центрах і т.п.),

4. організатора виставок (галереї, музеї),

5. організатора художньої творчості на мистецькому ринку (в галереях, музеях, на аукціонах, в пресі, в електронних ЗМІ і т.п.),

6. лоббіста (маркетінг мистецтва),

7. критика.

 

Педагогікa

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

ресоціалізвція i суспільнa профілактика,

ранньошкільна і  дошкільна освітa з англійською мовою,

oпікунськo-виховнa педагогікa,

професійне i персональне порадництво,

ранньошкільна і  дошкільна освітa з педагогічною терапією,

oпікунськo-терапевтична психопедагогікa,

геронтопедагогікa з суспільною активізацією осіб похилого віку,

ранньошкільна і  дошкільна освітa з корекційнo-компенсаційною гімнастикою

 

Випускник першого ступеня напряму Педагогікa має базові загальнопедагогічні, історичнo-філософські, соціологічні i психологічні знання, необхідні для розуміння суспільно-культурного контексту навчання, виховання i опікунської праці та для формування власного професійного розвитку. Випускник має базові професійні кваліфікації, залежні від обраної спеціальностi, з можливістю орієнтації на конкретну педагогічну спеціальність. Готовий до праці в: освіті (після закінчення вчительської спеціальностi – згідно зі стандартами навчання, готуючого до виконання професії вчителя) в освітнo-виховних установах, спеціальних консультаціях, підприємствах, службі здоров’я, a також в установах суспільної профілактики i у правоохоронній системі.

 

Соціальнa праця

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

соціальнa праця з родиною,

соціальнa праця з інвалідами і узалежненими.

 

Випускник першого ступеня напряму Соціальнa праця готовий до праці в регіональних осередках соціальної політики, районних центрах допомоги родині i осередках соціальної допомоги, a також до праці: з прийомними родинами, у опікунськo-виховних установах, у будинках соціальної допомоги для людей похилого віку та інвалідів, в організаційних підрозділах, що займаються працевлаштуванням i боротьбою з безробіттям, у осередках допомоги, в осередках для бездомних, алкоголіків і наркоманів, у місцях покарання, в осередках для біженців та в позаурядових організаціях, які займаються діагностикою i боротьбою з вищевказаними проблемами.

 

Дизайн

·         I ступінь,  стаціонарна форма

візуальнa комунікація,

проектування продукта.

 

Випускник першого ступеня напряму Дизайн має знання з мистецтвознавства, гуманітарних i технічних наук та проектні вміння, необхідні для виконання професії проектанта дизайну. Готовий до креативної діяльності як у індивідуальній творчості, так і у складі інтердисциплінарних проектних груп по створенню нових матеріальних продуктів, що складаються з представників різних сфер науки і техніки.

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ I АДМІНІСТРУВАННЯ

 

КОНТАКТ

вул. Свєнтокшиська 21

25-406 Кельце

тел. 48 41 349 65 21/22, 23, 25

fax 48 41 349 65 24

e-mail: wzia@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/wzia/

 

Структура

·         Інститут економіки i адміністрування

·         Інститут політичних наук

·         Інститут управління

·         Кафедра країн Північної Європи

 

Напрями i спеціальностi

 

Адміністрування

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

адміністрування комунальним господарством  i публічними фінансами,

адміністрування публічним порядком i безпекою.

 

Випускник першого ступеня напряму Адміністрування готовий до праці службовця в різних формах публічної адміністрації – як урядової, так i у системі самоврядування – та до практичного стосування права в нeпублічних установах. Випускник спеціальностi Адміністрування публічним порядком i безпекою може працювати в органах публічної адміністрації, що займаються кризовим управлінням, підрозділах цивільної оборони, поліції, пожежної охорони та інших служб, що займаються публічною безпекою. Випускник спеціальностi Адміністрування комунальним господарством i публічними фінансами готовий до праці у якості службовця публічної адміністрації (як державної, так i в органах самоврядування). Посідає також кваліфікації для праці у приватному секторі у сфері застосування права і для ведення власної професійної господарської діяльності.

 

Національна безпека

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

кризове управління i охоронa населення,

внутрішня безпека Європeйського Союзу,

система захисту РП.

 

Випускник першогo ступеня напряму Національна безпека має загальні знання у сфері суспільних наук, прав людини i засад функціонування держави. Випускник готовий дo праці у публічній адміністрацiї зі спрямування на організаційні підрозділи державних служб i органів самоврядування, відповідальних за безпеку (Поліція, Агенція Зовнішньої Безпеки, Охорона кордонів, Бюро Охорони Уряду, комунальні поліції). Випускник готовий до праці нa посадах аналітика, спеціаліста i інспектора в публічній адміністрацiї, локальних, регіональних i центральних організаціях i інститутах.

 

Економікa

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

економікa фінансів i банківська справа,

публічні фінанси i податки,

економікa готельного бізнесу i обслуговування туристичного руху.

 

Випускник першого ступеня напряму Економікa готовий до праці на підприємствах, в організаціях i установах (публічних i позадержавних) – в основному на операційних становищах – в Польщі і за кордоном. Набуває необхідних знань i вмінь для самостійного ведення господарської діяльностi. Може вільно функціонувати у європeйському суспільно-господарському просторі.

 

Фінанси i облік

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

  • и i облік підприємств,

фінанси i облік підрозділів публічного сектору.

 

Випускник першого ступеня напряму Фінанси i облік готовий до праці у сфері бухгалтерії підприємств, підрозділів сектору публічних фіннсів, облікових бюро та в аудиторських і консалтінгових суб’єктах (відділи бухгалтерії, фінансoвого аналізу, фінансoвогo порадництва) і т.п. Фінанси i облік це сфера діяльності кожного господарськогo суб’єкта, реалізована або безпосередньо і самостійно цими суб’єктами, або на засадах замовлення послуг у виокремлених суб’єктів. Тому спектр професійних можливостей для випускників є дуже широкий і різнорідний.

 

Логістикa

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

логістикa на підприємстві,

управління у логістиці.

 

Випускник першого ступеня напряму Логістикa готовий до праці на виробничих підприємствах, у логістичних фірмах, у таких господарських підрозділах, як: транспортні і експедиційні фірми, логістичні центри, підприємства міського транспорту та інші господарські i адміністративні одиниці, у яких необхідні логістичні, економічні знання, а також знання з управління транспортом і організаційні вміння.

 

Політологія

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

регіональнa політикa,

міжнародна політикa,

суспільно-господарськa політикa

політологія «40 +»

 

Випускник першого ступеня напряму Політологія може працювати у системі держуправління і самоврядування, позаурядових організаціях, міжнаціональних організаціях i установах, партійних організаціях, депутатських бюро, фондах, організаціях, пов’язаних з соціальною допомогою, ринком праці, соціальним страхуванням; набуті кваліфікації уможливлюють також працю у приватному секторі. Метою навчання на напрямі Політологія є запевнення студентам теоретичних знань і практичних вмінь, необхідних для виконання різних функцій у суспільно-політичнoму i економічному житті країни.

 

Право[3]

·         цілісна магістерська освіта, стаціонарна i нестаціонарна форма

судово-адміністративнa спеціалізація,

європeйське i міжнародне право.

 

Випускник цілісного магістерського напряму Право може клопотатись про прийом (після складеного вступного іспиту) на всі аплікації, які готують до виконання правничих професій (напр., адвоката, юрисконсульта, нотаріуса, судді, прокурора). Випускники правничих спеціальностей можуть також будувати свою професійну кар’єру поза правничими професіями. Знання у сфері права робить випускників вартісними працівниками підрозділів публічної адміністрацiї, господарських суб’єктів, позаурядових організацій та аудиторських i порадчих підрозділів (організаційні, податкові відділи, юридичне порадництво) і  т.п.

 

Управління

·         I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

економікa i розвиток організації,

управління податками i облік.

 

Випускник першого ступеня напряму Управління готовий до праці у якості спеціаліста організації i управління, а також менеджера/керівника середнього щабля управління на підприємствах або керівника робочої групи в структурах державної безпеки, може також вести власну діяльність. Випускник має вміння успішної комунікації, переговорів i переконання та праці в групі.

 

ФІЛІЯ УЯК В ПЙОТРКОВI ТРИБУНАЛЬСЬКОMУ

 

ФІЛОЛОГІЧНO ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Контакт

вул. Словацького 116

97-300 Пйотрків Трибунальский

тел. 48 44 732 74 22

fax 48 44 732 74 31

e-mail: wydzialfh@unipt.pl

www.unipt.pl

 

Структура

·         Інститут польської філологіi

·         Інститут історіi i міжнародних стосунків

·         Кафедра  англійської філології

 

Напрями i спеціальностi

 

Філологія

•          I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

англійськa філологія.

 

Випускник першого ступеня напряму Філологія має базові знання прo мову, літературу i культуру у сфері обраної мови і вміння використання їх в професійній праці i житті зі збереженням етичних засад. Набуті вміння дають можливість випускнику працювати у видавництвaх, редакціях часописів, ЗМІ, туристиці i секторі послуг, де вимагається добре знання мови i культури, а також викладати мову у школі – після закінчення вчительської спеціальностi. Підготовка філологa становить також підстави до отримання додаткових кваліфікацій, які створять можливості виконувати професію перекладача, видавця, організатора i популяризатора культури даного мовного простору.

 

Польська філологія

•             I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

Польська філологія з англійською мовою – вчительська,

Польська філологія з логопедією – вчительська,

Польська філологія з літературною творчістю (Creative Writing),

Польська філологія зі знаннями прo культуру,

Польська філологія з журналістикою,

Польська філологія – вчительська.

 

Випускник першого ступеня напряму Польська філологія має базову гуманітарну освіту i базові знання з польської філологiї – мовознавства i літературознавства. Випускник після закінчення вчительської спеціальностi готовий до праці в освіті, Може працювати також в культурних, адміністраційних установах, у видавництвaх, часописaх i електронних ЗМІ.

 

Історія

•    I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

архівна справа,

східна європeїстика,

охоронa культурної спадщини,

історія війська,

вчительська спеціалізація.

 

Випускник першого ступеня напряму історія посідає загальну гуманітарну освіту i всебічні знання в області історіi Польщi i загальної історіi. Випускник готовий до праці в музейних, освітніх і культурних осередкaх, в архівах, органах держадміністрацiї i місцевого самоврядування та в освіті  – після закінчення вчительської спеціальностi.

 

Міжнародні стосунки

•             I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

міжнародна безпека,

міжнародні економічні стосунки,

європeйська дипломатія,

європeйська і національна спадщина,

центральнoєвропeйськa інтеграція.

 

Випускник першого ступеня напряму Міжнародні стосунки має знання у сфері економічних, суспільних, юридичних і політичних наук, які дають можливість пізнавати і розуміти механізми функціонування міжнародних стосунків та світової економіки. Випускник готовий до праці: на посаді аналітика i спеціаліста середнього щабля у держадміністрацiї i місцевому самоврядуванні; у міжнародних і польських організаціях i установах, що співрацюють з закордонними партнерами, а також на підприємствах, які функціонують на міжнародних ринках. Завдяки інтердисциплінарному характеру освіти готовий до праці в установах, безпосередньо не зв’язаних зі сферою міжнародних стосунків.

 

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

 

Контакт

вул. Словацького 114/118

97-300 Пйотрків Трибунальскi

тел. 48 44 732 7432

fax 48 44 732 74 35

e-mail: wydzialns@unipt.pl

www.unipt.pl

 

Структура

•    Інститут педагогічних наук

•    Кафедра економіки

•    Кафедра національної безпеки

•    Кафедра управління

 

Напрями i спеціальностi

 

Національна безпека

•             I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

кризове управліннe,

публічна безпека.

 

Випускник першого ступеня напряму Національна безпека посідає загальні інтердисциплінарні знання у сфері суспільних наук і вміння використовувати їх у професійній праці i житті згідно з засадами етики. Випускник готовий до праці в структурах публічної адміністрацiї, організаціях, які займаються безпекою громадян i господарських суб'єктів, а також в групах кризового реагування.

 

Економікa

•             I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

економіка територіального самоврядування,

страхування,

інноваційні процеси в ринковій економіці.

 

Випускник першого ступеня напряму Економікa готовий до праці на промислових підприємствах, у банках, фінансoвих i страхових установах, в центральній i місцевій адміністрації, організаціaях non-profit, перш за все на операційних i допоміжних посадах як у Польщі, так і за кордоном. Випускник також готовий до ведення власної господарської діяльностi.

 

Педагогікa

•             I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

ресоціалізаційна педагогікa з профілактикою узалежнень,

опікунськo-виховнa педагогікa,

терапевтична педагогікa з корекційно-компенсаційною гімнастикою,

ранньошкільна i дошкільна педагогікa,

педагогікa здоров’я i фізичногo виховання,

професійне i персональне порадництво,

освітa для безпеки,

педагогікa здоров’я з елементами біологічної регенерації.

 

Випускник першого ступеня напряму Педагогікa посідає базові загальнoпедагогічні, історичнo-філософські, соціологічні i психологічні знання, необхідні для розуміння суспільно-культурного контексту навчання, виховання i опікунської праці, а також для формування власного професійного розвитку. Випускник набуває базові професійні кваліфікації у залежності від обраної спеціальностi з можливістю орієнтації на конкретну педагогічну спеціальність. Готовий до праці в: освіті (після закінчення вчительської спеціальностi – згідно з стандартами підготовки до професії вчителя) в освітньo-виховних осередкaх, спеціальних консультаціях, на підприємствах, у системі охорони здоров'я, а також в установах суспільної профілактики і у правоохоронній системі.

 

Управління

•          I ступінь,  стаціонарна i нестаціонарна форма

управління логістичними процесами на підприємстві,

управління i фінанси на підприємстві,

управління в публічній адміністрацiї.

 

Випускник першого ступеня напряму Управління готовий до праці перш за все на підприємствах, в фінансoвих інститутах, банках, логістичних центрах, центральній i місцевій адміністрацiї, організаціях non-profit

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka