ЗАСАДИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ

Іноземці можуть навчатися в Університеті ім. Яна Кохановського у м. Кельце:

1)      на загальних засадах, якщо вони:

·         мають дійсну Карту поляка,

·         громадяни однієї з країн-членів ЄС чи ЄАВТ – сторін умови про Європейський економічних простір чи громадяни Швейцарської Конфедерації або ж члени родини такої особи i мають необхідні кошти на утримання під час навчання,

·         мають дозвіл на постійне проживання,

·         мають у РП статус біженця,

·         підлягають тимчасовій охороні,

·         мають дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС,

·         мають дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, про які йдеться у ст. 127, ст. 159 ч. 1 або ст. 186 ч. 1 п. 3 або 4 закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців,

·         підлягають додатковому захисту;

2)      на інших підставах, відмінних від тих, які стосуються громадян Польщі.

 

Набір іноземців на загальних підставах

 

Іноземці, які мають право навчатися на загальних підставах, беруть участь у вступній кампанії згідно з умовами, передбаченими відповідною постановою:

1. реєстрації абітурієнта шляхом заповнення формуляра за інтернет-адресою: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja,

2. внесення вступної оплати.

 

Умовою прийняття на навчання є отримання позитивного рішення у кваліфікаційному процесі та подання у належному терміні усіх необхідних документів:

1)      візи чи карти проживання, або ж іншого документу, що дає право проживання на території РП;

2)      у випадку вступу на навчання на першому ступені або на цілісний магістерський курс: нострифіковане чи забезпечене apostille свідоцтво або інший документ про середню освіту, отриманий за кордоном, що дає підстави до прийому на навчання у вищих школах кожного типу в країні, у системі якої діяла установа, що видала свідоцтво, та визнається за рівноцінний з відповідним польським атестатом зрілості згідно з правилами нострифікації шкільних випускних свідоцтв, отриманих за кордоном, або визнається згідно з міжнародною умовою за рівноцінний з відповідним польським атестатом зрілості чи за такий, що дає право навчатися у Республіці Польща; ця вимога не стосується іноземців, які отримали атестат зрілості у Польщі або мають «міжнародне свідоцтво про середню освіту»;

3)      медичну довідку, що стверджує відсутність протипоказань до навчання на обраному напряму вищої освіти;

4)      страховий поліс на випадок хвороби чи наслідків нещасних випадків на період принаймні одного навчального року або Європейську карту медичного страхування чи декларацію про добровільне страхування у Національному Фонді Здоров'я одразу після початку навчального процесу;

5)      завірену ксерокопію закордонного паспорту (сторінка з фотографією і номером);

6)      у випадку навчання польською мовою:

a)      сертифікат володіння польською мовою, виданий Державною комісією польської мови як іноземної або

б)  документ, що підтверджує закінчення річних підготовчих курсів до навчання польською мовою у осередках, встановлених міністром у справах вищої освіти або ж

в) підтвердження володіння польською мовою, видане комісією польської мови, створеною ректором на підставі окремих постанов,

7)      обов’язок представлення документів, про які говориться у п. 6, не стосується осіб, які мають атестат зрілості, отриманий у Польщі,

8)      у випадку навчання іноземною мовою, документ, що зосвідчує вілодіння іноземною мовою,

9)      4 фото (3 паперові, 1 електронне - jpg, 2см x 2.5см, 236 x 295 пікселів – додається до реєстраційного формуляру).

 

Кожний документ, виданий іноземною мовою, слід подати разом з нотаріально підтвердженим перекладом польською мовою.

 

Набір іноземців на підставах, відмінних від тих, які стосуються громадян Польщі

 

Іншими підставами для прийому на навчання іноземців у вищу школу може бути:

1)      міжнародна умова,

2)      умова підписана Університетом з закордонними суб’єктами,

3)      рішення міністра до справ вищої освіти,

4)      рішення ректора. 

 

Іноземці, які розпочинають навчання на підставах, відмінних від тих, які стосуються польських громадян, можуть навчатися:

1)      у якості стипендистів польської сторони;

2)      безкоштовно і без стипендій;

3)      безкоштовно у якості стипендистів висилаючої сторони;

4)      на платній основі; у цьому випадку розмір оплати встановлюється рішенням ректора.

 

Іноземці, які розпочинають навчання на підставах, відмінних від тих, які стосуються польських громадян, зараховані рішенням ректора, навчаються на платній основі.

Іноземці, про яких йдеться вище, повинні скласти наступні документи:

1) заяву про зарахування на навчання,

2) 4 кольорові фотографії,

3) візу чи карту проживання, або ж інший документ, що дає право проживання на території РП;

4) у випадку вступу на навчання на першому ступені або на цілісний магістерський курс: нострифіковане чи забезпечене apostille свідоцтво або інший документ про середню освіту, отриманий за кордоном, що дає підстави до прийому на навчання у вищих школах кожного типу в країні, у системі якої діяла установа, що видала свідоцтво, та визнається за рівноцінний з відповідним польським атестатом зрілості згідно з правилами нострифікації шкільних випускних свідоцтв, отриманих за кордоном, або визнається згідно з міжнародною умовою за рівноцінний з відповідним польським атестатом зрілості чи за такий, що дає право навчатися у Республіці Польща; ця вимога не стосується іноземців, які отримали атестат зрілості у Польщі або мають «міжнародне свідоцтво про середню освіту»;

5) медичну довідку, що стверджує відсутність протипоказань до навчання на обраному напрямі вищої освіти;

6) страховий поліс на випадок хвороби чи наслідків нещасних випадків на період принаймні одного навчального року або Європейську карту медичного страхування чи декларацію про добровільне страхування у Національному Фонді Здоров'я одразу після початку навчального процесу;

7) завірену ксерокопію закордонного паспорту (сторінка з фотографією і номером);

8)  у випадку навчання польською мовою:

а) сертифікат володіння польською мовою, виданий Державною комісією польської мови як іноземної або

б) документ, що підтверджує закінчення річних підготовчих курсів до навчання польською мовою у осередках, встановлених міністром у справах вищої освіти або ж

в) підтвердження володіння польською мовою, видане комісією польської мови, створеною ректором на підставі окремих постанов,

Університет ім. Яна Кохановського у м. Кельце надає можливість підтвердження володіння польською мовою.

9)  обов’язок представлення документів, про які говориться у п. 6, не стосується осіб, які мають атестат зрілості, отриманий у Польщі,

10) у випадку навчання іноземною мовою, документ, що зосвідчує володіння іноземною мовою.

 

Кожний документ, виданий іноземною мовою, слід подати разом з нотаріально підтвердженим перекладом польською мовою.

 

Рішення про прийом іноземця на навчання у вищій школі приймає ректор на підставі подання комісії. У рішенні вказується також величина оплати за навчання.

Іноземці, що розпочинають навчання першого ступеня на платній основі, повинні внести річну оплату у еквіваленті 2000 євро. Крім того вони зобов’язані на першому курсі додатково сплатити еквівалент 200 євро. Рішення щодо знижок оплати за навчання приймає ректор.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka