ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Історія Університету ім. Яна Кохановського бере свій початок у Келецькому вчительському коледжі, на базі котрого рішенням Голови Ради Міністрів від 19 червня 1969 року було створено Вчительський інститут, на який поклалалось завдання підготовки педагогічних кадрів для Келецького воєводства. Тоді було створено три факультети: гуманітарних наук (напрями навчання – польська філологія з історією і російська філологія), математично-природничий (напрями – математика з фізикою і географія з громадянським вихованням) та педагогічний (початкове навчання з фізичним вихованням і початкове навчання з музичним вихованням). На повну ставку тоді у виші працювало 35 викладачів (у т.ч. 7 доцентів і 9 кандидатів наук), а навчалося 335 студентів.

У 1973 році Вчительський інститут було реорганізовано у Педагогічний інститут, котрий провадив навчання у 14 напрямах магістерського рівня денної та заочної форми навчання. У 1979 р. виш отримав ім’я Яна Кохановського. У 1980 р. створено перші післядипломні студії, а від 1981/1982 н.р. почав працювати Заміський факультет педінституту у Пйотркові Трибунальському (нині це філія університету).

У 1992 р. було організовано Факультет управління і адміністрування, де провадилось навчання у двох напрямах: управління і маркетінг та політологія. Ухвалою Сейму РП від 1 вересня 2000 р. виш набув статусу академії та почав називатися Свєнтокшиська академія ім. Яна Кохановського. В 2002 р. ми набули право до надавання наукового ступеня доктора історичних наук. У 2002/2003 н.р. усі факультети розпочали працю над впровадженням системи кредитних балів (ECTS).

23 січня 2008 р. парламент одноголосно прийняв урядовий проект закону про надання Свєнтокшиській академії статусу університету і зміну її назви на Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце.

Законом від 1 жовтня 2011 року Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце став класичним університетом. Його повна назва звучить: Університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце.

Зараз університет має право надавання ступеня кандидата наук у 11 областях знань, а саме: три у сфері гуманітарних наук (історія, мовознавство і літературознавство), чотири у області природничих наук (біологія, фізика, географія і хімія); у сфері мистецтвознавства і педагогіки (на Педагогічно-артистичному факультеті), політології (на Факультеті управління і адміністрування), а також у області наук про здоров’я (на Факультеті наук про здоров’я).

Університет ім. Яна Кохановського у місті Кельце належить до групи найбільших вищих шкіл у країні. На даний момент на 5 факультетах та у філії у Пйотркові Трибунальському навчається 12 806 студентів. У 2015/2016 н.р. університет провадить набір на 41 напрям стаціонарної та заочної форми навчання. Пропозиція навчання включає понад 100 спеціальностей на педагогічних, медичних, артистичних, гуманітарних, суспільно-наукових і математично-природничих напрямах.

Після закінчення 3-річного курсу навчання першого ступеня випускники отримують професійний ступінь ліценціата, а після закінчення 2-річного курсу другого ступеня та цілісного п’ятирічного курсу навчання – ступінь магістра.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka