Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich

  • Zarządzenie Rektora w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej
    pobierz
  • Załącznik 1 do zarządzenia Rektora w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej
    pobierz
  • Załącznik 2 do zarządzenia Rektora w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej
    pobierz

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka