Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Wzory dokumentów

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pobierz
  • Zapotrzebowanie na dokonanie zakupu: materiałów/usług/środków trwałych pobierz
  • Wzór pieczęci pobierz)
  • Zapotrzebowanie na dokonanie zakupu sprzętu komputerowego pobierz

  • Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni zobacz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka