Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wciąż wiele do zrobienia

Minister Paweł Wdówik jest osobą niewidomą, porusza się z psem asystentem. Jest absolwentem Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzył system wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie był kierownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Przed miesiącem został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Jak przyznał, największe problemy osób z niepełnosprawnością dotyczą szkolnictwa podstawowego i średniego. Pomimo tego, że to w szkołach podstawowych, jako pierwsza, pojawiła się idea integracji. – Niestety, przez kolejne lata niewiele się zmieniło. Pozostaliśmy przy koncepcji klas integracyjnych. Zdarza się, że dzieci z niepełnosprawnością stanowią blisko połowę uczniów klasy. Tymczasem ich odsetek wynosi 3 procent i takie powinny być proporcje – mówił Paweł Wdówik. Przyznał, że szkolnictwo wyższe jest w nieco lepszej sytuacji. Na uczelniach wyższych powstały jednostki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi i pełnomocnicy osób z niepełnosprawnością. Zaczęło się od Uniwersytetu Warszawskiego, podobnie jest na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego – przyznał Paweł Wdówik. Studenci z niepełnosprawnością mogą liczyć na solidne wsparcie. Minister przytoczył dane z których wynika, że istnieje ogromna przepaść pomiędzy osobami z niepełnosprawnością o różnym poziomie wykształcenia. – Dla osób z niepełnosprawnością i wyższym wykształceniem wskaźnik zatrudnienia wynosi 67 procent, dla osób z wykształceniem średnim i zawodowym ten wskaźnik wynosi 37 procent. Tylko pięć procent osób z niepełnosprawnością po szkole podstawowej i gimnazjum znajduje zatrudnienie. Te liczby jasno pokazują, że możliwość kształcenia osób z niepełnosprawnością jest sprawą kluczową – podkreśla Paweł Wdówik. W tym kontekście istotna była prezentacja dr hab. Moniki Szpringer, prof. UJK. , prorektor do spraw kształcenia UJK. Prof. Monika Szpringer podsumowała działania Uniwersytetu skierowane do osób z niepełnosprawnością. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jedną z najlepiej przystosowanych uczelni dla potrzeb studentów niepełnosprawnych. W ubiegłym roku nasza uczelnia uzyskała tytuł Lodołamacza, przyznawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niedawno otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych z rządowego programu Dostępność Plus finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dzięki temu zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników, a strona internetowa uczelni zostanie przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Gospodarzami spotkania w urzędzie wojewódzkim byli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i wicewojewoda Rafał Nowak.

Główna strona galerii

 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka