Po biologiczne laury

Najwięksi znawcy biologii ze świętokrzyskich i śląskich liceów spotkali się w Instytucie Biologii UJK na okręgowym etapie olimpiady. (fot. Paweł Frejowski, Piotr Burda)


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej