Termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenta UJK dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024

Informujemy, iż do 20 września można składać wnioski o przyznanie miejsca w domach studenta UJK na rok akademicki 2023/2024.

Kryteria przyznawania miejsc w domach studenta są jednolite dla wszystkich Wydziałów, dostępne pod adresem 
https://ujk.edu.pl/regulamin_przyznawania_miejsc_w_domach_studenta_ujk_w_kielcach.html

Wnioski znajdują się w zakładce studenci – sprawy socjalno-bytowe – wnioski o przyznanie miejsca w DS.

Informację o decyzji komisji w sprawie przyznania miejsca można uzyskać w domu studenta lub zostanie przesłana na podany we wniosku studenta adres e-mail.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka