Stypendium rektora dla doktorantów - wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium Rektora DLA DOKTORANTÓW

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów Wydziału Humanistycznego (załącznik nr 3b)
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (załącznik nr 3c)
  3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów Collegium Medicum (załącznik nr 3d)
  4. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5)
  5. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25).
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się doktoranta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26)

 

załącznik nr 3b - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów Wydziału Humanistycznego

załącznik nr 3c - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

załącznik nr 3d - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów Collegium Medicum

załącznik nr 5 - oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 25 - oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 26 - oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka