Procedury zakwaterowania w domach studenta UJK obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

Procedury zakwaterowania w domach studenta UJK obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

Kwaterowanie w domach studenta odbywa się w sposób umożliwiający ograniczenie kontaktu między mieszkańcami

  1. Student musi być zaopatrzony we własne środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe).
  2. Na teren akademika może, z bagażami, wejść tylko osoba uprawniona do zakwaterowania, dopuszcza się możliwość skorzystanie z pomocy innej osoby w sytuacji znoszenia i wnoszenia przedmiotów/rzeczy o dużych gabarytach.
  3. Przyjazd do danego domu studenta (dzień i godzinę przyjazdu) student uzgadnia z Sekcją Obsługi Domów Studenta domu studenta mailowo lub telefonicznie. Kontakt widoczny jest stronie www.ujk.edu.pl w zakładce studenci – sprawy socjalno-bytowe – domy studenta.
  4. Studenci kwaterowani są w pokojach 2 osobowych po 2 osoby, w pokojach 3-osobowych po 3 osoby. W sytuacji niewykorzystania wszystkich miejsc w domach studenta, możliwe będzie zakwaterowanie 1 osoby w pokoju dwuosobowym za zgodą Rektora wg stawek obowiązujących w roku akademickim 2020/2021.

Proszę zachować dystans społeczny przy zakwaterowaniu