Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

audytor przy komputerze pokazuje wyniki klientowi Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce dają dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, szczególnie do kadry menedżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży – absolwentów studiów wyższych.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Podstawy zarządzania – wykład, ćwieczenia po 10
 • Zarządzanie strategiczne - wykład, ćwieczenia po 10
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykład, ćwieczenia po 10
 • Podstawy marketingu - wykład, ćwieczenia po 10
 • Controlling - wykład, ćwieczenia po 10
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa - wykład, ćwieczenia po 10
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - wykład, ćwieczenia po 10
 • Rachunkowość zarządcza - wykład, ćwieczenia po 10
 • Zarządzanie usługami hotelarskimi, gastronomicznymi i turystycznymi – wykład 10
 • Funkcjonowanie gastronomii hotelowej –wykład   10
 • Strategia i planowanie usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych – ćwiczenia 10
 • Zarządzanie personelem w działalności hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej – wykład 10
 • Jakość i jej mierniki w hotelarstwie, gastronomii i turystyce – wykład 10
 • Marketing i public relations w hotelarstwie, gastronomii i turystyce – wykład 10
 • Kreowanie i sprzedaż produktu turystycznego - wykład 10
 • Organizacja wydarzeń i przemysłu spotkań - wykład, ćwieczenia po 10
 • Organizacja obsługi klientów w hotelarstwie, gastronomii i turystyce – ćwiczenia 10
 • Komunikacja interpersonalna i savoir-vivre w biznesie – ćwiczenia 10
 • Technologie informatyczne i Internet w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem – ćwiczenia 10
 • Trendy w turystyce – wykład 10
 • Innowacyjność w hotelarstwie, gastronomii i turystyce – wykład 10
 • Uwarunkowania prawne i narzędzia zarządzania w turystyce i hotelarstwie - wykład 10
 • Usługi żywieniowe w turystyce i hotelarstwie - wykład, ćwieczenia po 10
 • Seminarium dyplomowe – 20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany po uruchomieniu studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, napisania pracy dyplomowej i uzyskania 45 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 3300 zł.

Płatne w trzech równych ratach:
I rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w 1. semestrze,
II rata – płatna do dnia pierwszych zajęć w 2. semestrze,
III rata - płatna do dnia pierwszych zajęć w 3. semestrze.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Instytut Zarządzania

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka