Odpłaty za korzystanie z miejsc w DS. - informacji o wysokości opłat na wakacje

Odpłatność za miejsce w domu studenta w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2021/2022

Wysokość opłat dla studentów i doktorantów  Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, za miejsce w domu studenta w okresie wakacyjnym, tj. od 10 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. wynosi:

D.S. ASYSTENT:

 • w pokoju 1-osobowym 690 zł
 • w pokoju 2-osobowym 470 zł 
 • w pokoju 3-osobowym 420 zł

 DS. ODYSEJA, DS. ŁĄCZNIK , DS. FAMA:

 • w pokoju 1-osobowym 590 zł
 • w pokoju 2-osobowym zamieszkałym przez 1 osobę (za zgodą Rektora) 690 zł
 • w pokoju 2-osobowym 470 zł 
 • w pokoju 3-osobowym 420 zł

Dzieci studenta do 3 lat zamieszkują bezpłatnie. W odniesieniu do dzieci powyżej 3 lat wnoszona jest opłata w wysokości 50% ceny określonej powyżej.

Wysokość opłat za wynajem miejsca w Domu Studenta za dobę:

 • odpłatność dla studentów UJK                                58 zł  netto za dobę
 • odpłatność dla pracowników UJK                            58 zł + VAT
 • odpłatność dla studentów innych uczelni, kandydatów na studia w okresie egzaminów wstępnych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich – 58 zł + VAT
 • dla osób niebędących pracownikami UJK, które realizują w Uczelni zajęcia dydaktyczne lub wykonują w Uczelni pracę naukową             65 zł + VAT
 • odpłatność dla osób niebędących studentami                       65 zł + VAT

 

Jednorazowe zlecenie sprzątania pokoju mieszkańca - 50 zł.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka