Prof. Waldemar Brola z Nagrodą Ministra

W auli Politechniki Warszawskiej odbyła się Gala Nauki Polskiej z okazji Dnia Nauki Polskiej. Wśród nagrodzonych naukowców jest dr hab. Waldemar Brola, prof. UJK.

– W imieniu kierownictwa ministerstwa dziękuję za cały trud, rozwój polskiej nauki, rozwój uczelni – powiedział Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, rozpoczynając Galę Nauki Polskiej. Naszą uczelnię reprezentował prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Podczas gali minister Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Wśród nich jest dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK, który  został nagrodzony za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Prof. Waldemar Brola jest lekarzem neurologiem. W roku 1984 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Jako lekarz swoją karierę zawodową związał z Oddziałem Neurologii z Oddziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego w Końskich, gdzie pracuje nieprzerwanie od ukończenia studiów, od 30 lat pełniąc funkcję kierownika oddziału. Równolegle z doskonaleniem umiejętności zawodowych (specjalizacje z neurologii: w 1989r. I stopnia i w 1992 r. II stopnia) prof. Waldemar Brola rozwijał swoje zainteresowania naukowe. W 1997r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2017 stopień doktora habilitowanego. Od 2017 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Instytucie Nauk Medycznych Collegium Medicum.

Osiągnięcia prof. Waldemara Broli w dziedzinie badań nad stwardnieniem rozsianym , w tym nad jego epidemiologią są wybitne. Jako współtwórca i koordynator ogólnopolskiego Rejestru Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym (SM) istotnie przyczynił się do ustalenia liczby chorych na SM w Polsce, a w roku 2022 do oszacowania po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej podstawowych wskaźników epidemiologicznych i profilu klinicznego polskiej kohorty dziecięcego stwardnienia rozsianego. Uzyskane wyniki mają istotny wpływ na rozwój opieki neurologicznej w naszym kraju. Prof. Waldemar Brola był też pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskich badań nad wpływem pandemii COVID-19 i szczepień przeciwko SARS-CoV-2 na pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i udar mózgu. Opracował on także koncepcję projektu badawczego i narzędzia badawcze służące do ewaluowania optymizmu, religijności i poczucia szczęścia polskich pacjentów z SM. Prof. Waldemar Brola prowadził swoje badania współpracując z licznymi ośrodkami krajowymi, a także w ramach współpracy międzynarodowej, w tym z Europejską Akademią Neurologii. Przeprowadzone badania zaowocowały w 2022 roku licznymi publikacjami, które ukazały się w cenionych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Prof. Waldemar Brola od 2011 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (ZGPTN), pełni też funkcję przewodniczącego Świętokrzyskiego Oddziału PTN. Jako członek ZG PTN uczestniczył w opracowaniu raportu „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r.”. Z kolei jako członek Prezydium Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN aktywnie współuczestniczył w tworzeniu rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych.

For./ MNiSW, archiwum prywatne 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2024-02-19 19:13

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka