Odeszli nasi byli pracownicy

W ostatnich dniach dotarły do nas smutne informacje. Nie żyje dwóch byłych pracowników naszej uczelni: dr Jan Waluszewski i dr Kazimierz Sztaba.

5 lutego br. w wieku 74 lat zmarł Jan Waluszewski. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, potem magister i doktor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1979 – 90 zatrudniony był w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Początkowo jako adiunkt w Instytucie Historii, potem (w latach 1984-86) był dyrektorem Biblioteki Głównej WSP, następnie pracował w Instytucie Pedagogiki i Instytucie Nauk Społeczno– Politycznych. Był założycielem oraz rektorem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach oraz współzałożycielem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Fot. Radio Kielce

We wtorek, 6 lutego w wieku 76 lat zmarł dr Kazimierz Sztaba. Absolwent staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego. Na naszej uczelni pracował od 2002 do 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Administracji. W latach 2009-2012 był kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Staszowie. W latach 2007-2008 był  sekretarzem Miasta i Gminy Staszów.

Fot. Echo Dnia

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka