Czas na rolnictwo i logistykę

Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego?

 

loga Funduszy Europejskich, RP, Unii Europejskiej

 

Projekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znalazł się wśród 23 projektów wybranych do realizacji w ramach konkursu „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego z funduszy unijnych. Uczelnia otrzyma 16,5 miliona zł na projekt realizowany do połowy 2029 roku.

Najbardziej zainteresowani projektem powinni być obecni maturzyści, którzy od października 2024 roku rozpoczną studia na tych dwóch kierunkach realizowanych w naszej uczelni: logistyce i rolnictwie. Kierunek logistyka już istnieje na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, natomiast rolnictwo to nowy kierunek studiów, który pojawi się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.Wszyscy studenci pierwszego roku na tych dwóch kierunkach będą otrzymywać przez dziewięć miesięcy stypendium w wysokości ponad dwa tys. zł. Finansowe wsparcie dla kieszeni studenta i jego rodziców w obecnej sytuacji jest rzeczą niebagatelną. To kwoty zdecydowanie wyższe niż stypendium socjalne czy stypendium za wyniki w nauce. Warto się o to starać, gdyż obowiązuje limit przyjęć: na kierunku logistyka to 70 osób, natomiast na rolnictwie to jedynie 20 osób. Wszyscy oni otrzymają stypendia.

Wysokie stypendium jest tylko jedną z zachęt do studiowania na logistyce i rolnictwie. Wsparcie obejmuje cały okres studiów. Studenci będą mogli uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach, ze środków projektu finansowane będą wyjazdy na targi branżowe oraz wyjazdy studyjne do miejsc związanych z profilem studiów.

Przykładowo, dla studentów kierunku logistyka przewidziano wyjazd do Hamburga, jednego z największych portów morskich Europy i centrum logistycznego.  Studenci rolnictwa będą poznawać nowoczesne i ekologiczne metody upraw. W holenderskich gospodarstwach zobaczą jak stosuje się innowacje w produkcji owoców. Przewidziano dla nich dwumiesięczne, płatne staże  w gospodarstwach rolnych i ekologicznych, których w naszym regionie jest wiele.  Podczas studiów będzie także można zdobyć certyfikaty i kwalifikacje dojące wiele możliwości między innymi pozyskiwania dotacji, nabywania gruntów rolnych czy prowadzenia sklepu zielarskiego.

Studenci obydwu kierunków mogą także liczyć na dodatkowe zajęcia z języków obcych w słownictwie branżowym czy z informatyki. W projekcie przewidziano także zajęcia wyrównawcze, które pozwolą nadrobić ewentualne braki w dotychczasowej edukacji.

Wsparcie obejmie także kadrę akademicką UJK, która uczestniczyć będzie w stażach i szkoleniach w Polsce i za granicą. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt związany z nauczaniem na obydwu kierunkach.

W szkołach ponadpodstawowych pojawią się pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach , którzy będą zachęcać do  studiowania na  kierunkach logistyka i rolnictwo. Zachęca do tego  dr Aleksandra Pisarska, koordynator  projektu. - Studiowanie na tych kierunkach, kluczowych branż dla rozwoju gospodarki, to dobra inwestycja w przyszłość każdego studenta – mówi dr Aleksandra Pisarska.

Na stronie internetowej https://www.ujk.edu.pl/branzowo_przyszlosciowo.html pojawią się szczegółowe informacje dotyczące projektu. Na początku czerwca ruszy internetowa rekrutacja na studia, a po ogłoszeniu wyników matury odbędzie się rekrutacja zasadnicza.

Ściskamy kciuki za dobre wyniki matury i czekamy na kandydatów na rolnictwo, logistykę oraz pozostałe kierunki w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2024-02-03 18:07

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka