Rusza ankietyzacja

Informujemy, że tegoroczna ankietyzacja będzie po raz drugi przeprowadzana w nowym systemie informatycznym. Najbliższe badanie ankietowe będzie trwało od 1 lutego do 1 kwietnia 2024 r.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie ankiety są anonimowe.

Jednocześnie informujemy, że wypełniane przez Państwa ankiety i zgłaszane w nich uwagi, są cennym i ważnym źródłem wiedzy, przekładającym się na poprawę jakości kształcenia. Wyniki ankiet są analizowane zarówno przez władze Uczelni, jak i władze: poszczególnych jednostek wydziałów, Collegium Medicum czy filii.

Liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu.

Wysoki stopień zaangażowania w proces ankietyzacji jest nagradzany. Wydział, na którym wypełniono najwięcej ankiet w 2023 roku, podobnie jak rok wcześniej, w nagrodę za to otrzyma dzień rektorski dla wydziału!

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami poprzednich badań ankietowych, które znajdują się na stronie https://ujk.edu.pl/Aktualnosci_jakosc_ksztalcenia.html.

Zwróć naszą uwagę na to, co jest ważne dla Ciebie!

 

Poniżej przedstawiamy ścieżkę dostępu do ankiet:

  1. Przez stronę https://ujk.edu.pl/ trzeba się zalogować do Wirtualnej Uczelni (WU):

 

  1. Po zalogowaniu się do WU, należy wybrać zakładkę „Ankiety i egzaminy”

 

  1. Należy wybrać opcję „Wypełnianie ankiet” i wypełnić dostępne ankiety, we wskazanym terminie,     tj. od 2024-02-01 do 2024-04-01.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z wypełnianiem ankiet do Pani Ewy Błaszkiewicz na adres: ewa.blaszkiewicz@ujk.edu.pl.

Dziękujemy bardzo!

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka