Projekt służący doskonałości

W Collegium Medicum UJK podsumowano projekt „Regionalna inicjatywa doskonałości dla nauki i zdrowia” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Założona w projekcie orientacja na doskonałość naukową i badawczą była skupiona, wokół pięciu obszarów badawczych – mówi dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, Prorektor ds. medycznych i kierownik projektu.

Realizacja projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości pozwoliła na znaczący rozwój i poszerzenie zakresu prowadzonych badań realizowanych w Collegium Medicum, szczególnie w Zakładzie Patomorfologii, Pracowni Genetyki, Zakładzie Mikrobiologii, Dietetyki, Posturologii. Zakład patomorfologii uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonanie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych, cytologicznych oraz sekcyjnych i pozyskuje znaczące środki z komercjalizacji wyników badań. Wzrosła liczba i jakość publikacji naukowych, również z zakresu badań podstawowych (biologia molekularna). W dużej mierze jest to wynikiem wcześniejszych i bieżących inwestycji w aparaturę, oprogramowanie, odczynniki i szkolenie kadry w wykorzystaniu nowoczesnych technik diagnostycznych. Pracownicy naukowi mieli możliwość udziału w stażach krajowych i zagranicznych w wiodących instytucjach badawczych w Europie i USA. Prace badawcze mogły być wspierane przez profesorów zagranicznych uczelni zatrudnionych na stanowisku profesora wizytującego z Norwegii, Francji, Ukrainy.

Rozwój laboratoriów badawczych zwiększył rozpoznawalność Collegium Medicum w środowisku naukowym. W ramach działalności Zakładu Żywienia i Dietetyki, w oparciu o wyniki prowadzonej działalności naukowej, realizowane są konsultacje dietetyczne, porady i wskazówki dotyczące aktywności fizycznej. Odbyły się konferencje i seminaria naukowe oraz dni otwarte „Wtorki z Medycyną”.

Rozwój działalności badawczej był wspierany przez pracowników biura zarządzania projektami, którzy pomagali naukowcom w obsłudze projektów badawczych i składanych wnioskach grantowych. Osoby zainteresowane składaniem wniosków grantowych mogły skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez ABM, NCN i UJK.

Sfinansowano kolejny etap dostępu do platformy Elsevier, Clinical Key stanowiącej obszerną bazę literatury medycznej w ramach zawartej umowy.

Podczas posumowania projektu, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK stwierdził, że jednym z efektów podniesienia doskonałości naukowej jest również stworzenie warunków do powstania kierunku farmacja w strukturze Collegium Medicum.  

 

LINK DO FILMU PREZENTUJĄCEGO POTENACJAŁ BADAWCZY COLLEGIUM MEDICUM UJK (https://www.youtube.com/watch?v=j6HAnH58DmE).

 

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka