Dzień otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Dzień otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK obfitował w spotkania z interesującymi ludźmi, wykłady nauczycieli akademickich oraz warsztaty prowadzone przez koła naukowe.

Wydarzenie otwarto prezentacją Wydziałowego Samorządu Studenckiego pt. „Jak to jest być studentem”, skierowaną przede wszystkim do tegorocznych maturzystów.

Następnie zgromadzeni goście mogli posłuchać wykładu na temat współczesnego patriotyzmu w obliczu agresji militarnej, wygłoszonego przez dr. Bartłomieja Kotowskiego oraz Katerinę Brovchenko. Kolejny wykład dotyczył uzależnień od substancji psychoaktywnych. Wygłaszająca go dr Marta Wilk zaprezentowała widowni przejmujący film, który stanowił dopełnienie jej wykładu.

Dla zainteresowanych studiowaniem na kierunkach pedagogika lub praca socjalna zorganizowano spotkanie pod nazwą „Jak połączyć chęć pomagania innym z aktywnością zawodową. O predyspozycjach zawodowych w pracy pedagoga i pracownika socjalnego.”

Studenci psychologii z Koła Naukowego Do Dzieła! przeprowadzili warsztaty pt. „Zawsze jestem sobą – czy na pewno?”, a także warsztaty z prowadzenia arteterapii.

Równolegle, przez cały dzień, uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli okazję zapoznać się z ofertą kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK. Studenci kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz psychologia dzielili się z zainteresowanymi informacjami o swoich studiach, przedstawiali programy, opowiadali o przedmiotach i o uczelni.

Dla osób chcących rozpocząć swoją karierę zawodową, dr Renata Miszczuk wygłosiła wykład pt. „Aktywny na rynku pracy”. Akademickie Biuro Karier przygotowało natomiast analizę SMART dotyczącą autoprezentacji oraz formułowania celów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Słuchacze mogli przekonać się, na co zwracają uwagę rekruterzy, jak zachować się podczas ubiegania się o pracę, a czego lepiej unikać.

Ważnymi gośćmi wydarzenia były dzieci z kieleckich i podkieleckich przedszkoli. Podopieczni przedszkola Tęcza w Łagowie przygotowali przedstawienie na temat Ziemi i ekologii pt. „Ziemię z nami chroń!”. Wśród widzów znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Paweł Marwicki, Dziekan Wydziału dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK, oraz studentki pedagogiki z naszej uczelni.

Dr Katarzyna Rogozińska i dr Izabela Jaros przygotowały skierowany do przedszkolaków program o nazwie „Język, muzyka i drama”. Następnie dr Izabela Jaros przedstawiła prezentację „Flashcards, Cuisenaire rods, stick figures – wsparcie wzrokowe w nauczaniu języka angielskiego (nie tylko) dzieci.”

Ostatnim punktem harmonogramu było spotkanie z członkami Wspólnoty Anonimowych Narkomanów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w walce z uzależnieniami.

Izabela Frankowicz


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka