Rusza badanie ankietowe. Czekają nagrody

Tegoroczna ankietyzacja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem nowego systemu informatycznego. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Uczelni badania ankietowe przeprowadzane są dwukrotnie w każdym roku akademickim, po zakończonych zajęciach w semestrze zimowym oraz letnim.

Najbliższe badanie ankietowe będzie trwało od 30 stycznia do 30 marca 2023 r.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie ankiety są anonimowe.

Jednocześnie informujemy, że wypełniane przez Państwa ankiety i zgłaszane w nich uwagi, są cennym i ważnym źródłem wiedzy, przekładającym się na poprawę jakości kształcenia. Wyniki ankiet są analizowane zarówno przez władze Uczelni, jak i władze poszczególnych jednostek wydziałów/filii.

Liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu.

Wysoki stopień zaangażowania w proces ankietyzacji jest nagradzany. Wydział, na którym wypełniono najwięcej ankiet w 2022 roku, w nagrodę za to otrzyma dzień rektorski dla wydziału!

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami poprzednich badań ankietowych, które znajdują się na stronie https://ujk.edu.pl/Aktualnosci_jakosc_ksztalcenia.html.

Pamiętaj! Zależy Tobie, zależy nam!

Poniżej przedstawiamy ścieżkę dostępu do ankiet:

  1. Przez stronę https://ujk.edu.pl/ trzeba się zalogować do Wirtualnej Uczelni (WU):

 

  1. Po zalogowaniu się do WU, należy wybrać zakładkę „Ankiety i egzaminy”

 

 

  1. Należy wybrać opcję „Wypełnianie ankiet” i wypełnić dostępne ankiety, we wskazanym terminie,     tj. od 2023-01-30 do 2023-03-30.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z wypełnianiem ankiet do Pani Ewy Błaszkiewicz na adres: ewa.blaszkiewicz@ujk.edu.pl.

 

Dziękujemy bardzo!

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka