Umowa z Głównym Urzędem Miar

Uniwersytet Jana Kochanowskiego podpisał umowę o współpracy z Głównym Urzędem Miar w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, Polska Metrologia.

Umowę w tej sprawie podpisali prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz prof. dr hab. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar. Dotyczy ona projektu „Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego”, a osobą koordynująca projekt z ramienia uczelni jest prof. dr hab. Janusz Braziewicz.

W myśl umowy Główny Urząd Miar udostępni przedstawicielom uczelni swoje laboratoria i aparaturę. Efektem współpracy ma być między innymi prowadzenie działań prowadzących do opracowania jonometrycznego wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej i wymiana informacji dotyczących dozymetrii promieniowania jonizującego.

Przypomnijmy, że w Kielcach przy ulicy Wrzosowej powstaje Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar.

Projekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego został zakwalifikowany do finansowania spośród 83 wniosków nadesłanych do konkursu Polska Metrologia, ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki. Łącznie, w programie Polska Metrologia dofinansowanie otrzyma 26 projektów.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka