W temacie zrównoważonego rozwoju

Zachęcamy do udziału w konkursie na prace dyplomowe ukończone w kieleckich uczelniach wyższych w latach 2020-2022 poświęcone tematyce rozwoju zrównoważonego. Termin składania prac mija 16 sierpnia.

Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Miasto Kielce w Partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach  pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). 

Więcej informacji TUTAJ.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka