Inżynieria biomedyczna, kierunek z przyszłością

Inżynieria biomedyczna jest nowością tegorocznej rekrutacji. To pierwszy w historii kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnikę Świętokrzyską.

Nowy kierunek to efekt umowy o współpracy podpisanej przed dwoma laty pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego a Politechniką Świętokrzyską. Jednym z elementów umowy jest prowadzenie wspólnych kierunków studiów. Współpraca dwóch uczelni – Politechniki Świętokrzyskiej pod kierownictwem rektora, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - prof. dr hab. Stanisława Głuszka oraz zespołów roboczych pod kierunkiem dr hab. Doroty Kozieł, prof. UJK, prorektor ds. medycznych UJK i prof. dr hab. Artura Maciąga,  prorektora ds. studenckich i dydaktyki PŚ doprowadziła do przygotowania wniosku na ten kierunek, który zaakceptowała Polska Komisja Akredytacyjna.

Uczelnie czekają teraz na zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska mają potencjał aby prowadzić taki kierunek studiów w Kielcach. Jego absolwenci inżynierii biomedycznej nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy. Będą potrzebni w instytucjach zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych, a także w placówkach medycznych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki. Wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie w centrach projektowych, w których wymagana jest znajomość metod projektowania, także za pomocą druku 3D.

Kierunek ruszy w październiku br. po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki. Studia trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Prowadzone będą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rekrutacja odbywa się na portalu https://tu.kielce.pl/inzynieria-biomedyczna/.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka