Projekty NCN czekają na chętnych

Zachęcamy do udziału w projektach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki ogłasiło konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkurs Preludium Bis 3 (od 2022/2023)  kierowany jest do przyszłych promotorów, w jego ramach doktorant otrzymuje bardzo dobre stypendium, a promotor dodatek. 

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych, w tym prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W tym przypadku doktoranci mogą być wykonawcami lub stypendystami projektu.

Więcej o projektach otwartych w NCN:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-11-02 12:44

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka