Razem z Politechniką Świętokrzyską

Wspólne kierunki studiów, projekty badawcze i oferta komercyjna dla gospodarki. Uniwersytet Jana Kochanowskiego zacieśnia współpracę z Politechniką Świętokrzyską.

O współpracy dwóch największych uczelni w regionie rozmawiano podczas spotkania w Rektoracie UJK. Uczestniczyły w nim władze obydwu uczelni na czele z rektorami: prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Korubą (Politechnika Świętokrzyska) i prof. dr. hab. n. med. Stanisławem Głuszkiem (Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Współpraca dotyczy trzech obszarów: nauki, dydaktyki i przedsiębiorczości. Jej efektem mają być wspólne projekty badawcze i oferta skierowana dla przemysłu.

Interesująco przedstawia się oferta edukacyjna. – Chcemy uruchomić wspólne kierunki studiów, na przykład inżynierię biomedyczną. Uniwersytet i Politechnika mają potencjał aby taki kierunek studiów powstał w Kielcach. Jego absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy – podkreśla prof. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W dalszej perspektywie istnieje możliwość stworzenia wydziału międzyuczelnianego oferującego kształcenia na wspólnie utworzonych kierunkach.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-09 12:48

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka