Cukry złożone a nowotwory - zbada to nasz profesor

Profesor Wiesław Kaca z Instytutu Biologii UJK znalazł się w Zespole Sterującym europejskiego projektu INNOGLY badającego znaczenie polisacharydów w zdrowiu i chorobach człowieka.

Profesor Wiesław Kaca z Instytutu Biologii UJK znalazł się w Zespole Sterującym europejskiego projektu INNOGLY badającego znaczenie polisacharydów w zdrowiu i chorobach człowieka.
Profesor Wiesław Kaca znalazł się w Zespole Sterującym projektu UE - COST CA 18103 (INNOGLY): Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets, który realizowany będzie  w latach 2019-2023. Dotyczy badania znaczenia polisacharydów w chorobach nowotworowych czy neurodegeneracyjnych oraz glukanów jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego. Pierwsze w projekcie sympozjum odbędzie się od 23 do 25 października 2019 r. w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Profesor Wiesław Kaca zaprezentuje wyniki badań swojego zespołu w czasie obrad grupy roboczej.

Projekt INNOGLY jest europejską platformą sieci laboratoriów badających chemiczne i biologiczne znaczenie  polisacharydów w zdrowiu i chorobach człowieka.

Znalezione obrazy dla zapytania graphic design

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka