Czas święta, czas refleksji

Było dużo podziękowań, ale i spojrzenie w przyszłość. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK miał swoje święto.

To największy wydział Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Studiuje na nim 3 600 osób. Studenci tego wydziału odnoszą wiele sukcesów. Są liczną grupą stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Talentami Świętokrzyskimi (stypendium przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego), otrzymują Diamentowe Granty (prestiżowa nagroda ministra nauki i szkolnictwa wyższego) i wiele innych nagród. – Sukcesy naszych studentów są naszymi sukcesami i to jest największy powód do dumy. Dziś dziękujemy wam za te sukcesy i nagradzamy najlepszych – zwrócił się do studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, dziekan wydziału. Podczas święta wydziału nagrodzono najlepszych studentów z poszczególnych kierunków studiów i autorów najlepszych prac dyplomowych. Oprócz podziękowań i gratulacji, było też spojrzenie w przyszłość. Prof. Jerzy Jaskiernia zwrócił uwagę na wymagania, które stawia przed wydziałem nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. To przede wszystkim utrzymanie praw do doktoryzowania i rozwój naukowy.

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mówił o planach rozbudowy wydziału. Prymitywny budynek w którym znajduje się Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK i odbywają się zajęcia w ramach studiów skandynawskich (Katedra Krajów Europy Północnej) ma zostać zburzony. W jego miejsce ma powstać budynek bliźniaczy do sąsiedniego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. – W przyszłym roku zaczynamy prace związane z tą inwestycją. Służy ona poprawie warunków nauki i pracy. Państwo jesteście tego warci – mówił rektor Jacek Semaniak.

Jedną z wyróżnionych studentek była Kamila Zelga, absolwentka ekonomii, dwukrotna laureatka stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Po skończeniu studiów na UJK przeniosła się do Polskiej Akademii Nauk. – Wiele zawdzięczam swojej uczelni. Spędzone tu lata pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą, ale im cięższa droga – tym piękniejsze czekają nas widoki – mówi Kamila Zelga.

Podczas święta wydziału uroczyście pożegnano profesora dr. hab. Wojciecha Kaute z Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2019-09-19 19:02


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka