W mrokach okupacji

Stosunki między ludnością polską a żydowską w czasach okupacji były tematem konferencji, która odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia.

Stosunki między ludnością polską a żydowską w czasach okupacji były tematem konferencji, która odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez kielecką delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Na zaproszenie obu instytucji odpowiedzieli badacze z liczących się środowisk historycznych w Polsce: z Krakowa, Szczecina, Rzeszowa i Łodzi. Był też przedstawiciel Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. Tematy referatów dotyczyły m.in. wyborów i postaw Polaków i Żydów, eksterminacji, a także weryfikacji źródeł dotyczących historii Żydów. 

- Cieszę się, że jesteśmy współorganizatorami tego przedsięwzięcia, dlatego że ta problematyka już od dziesięcioleci cieszy się niezwykłą popularnością. To tematyka trudna, wymagająca od badaczy niezwykłej wrażliwości, co potwierdzają nasze kolejne spotkania i debaty, które trwają na owych kolokwiach – mówiła podczas otwarcia konferencji dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK, dyrektor Instytutu Historii UJK.

Głos zabrał także wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma, który zauważył, że mówiąc o losach Polaków i Żydów podczas II wojny światowej, często umyka nam kontekst okupacyjny. - Temat spotkania brzmi: „Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich”. Chciałbym podkreślić jak bardzo ważny jest ten trzeci człon. Odnosząc się okresu miedzy 1939 a 1945 rokiem często mówimy o relacjach żydowsko-polskich i relacjach polsko-żydowskich, a umyka nam ten kontekst okupacyjny, który był przecież kluczowy. Nawet powiedziałbym, nie o „cieniu”, a wręcz mrokach okupacji niemieckiej, bo ten trzeci aktor był najważniejszy – to okupanci wytyczali reguły gry. Relacje żydowsko-polskie i polsko-żydowskie, jakie miały miejsce w tamtym czasie, były niemal w całości wypadkową zbrodniczych okoliczności, które stworzyła Rzesza Niemiecka – podkreślał.

Konferencja w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia była trzecią konferencją z cyklu „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania - kontrowersje – perspektywy”. 

Galeria zdjęć


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka