Inżynieria danych

Chcesz zostać specjalistą w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych? Zapisz się na inżynierię danych. To nowa specjalność, która na świecie uważana jest zgodnie za dominującą profesję XXI wieku.

Chcesz zostać specjalistą w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych? Zapisz się na inżynierię danych. To nowa specjalność, która na świecie uważana jest zgodnie za dominującą profesję XXI wieku.

- Inżynieria danych włącza się w światową tendencję. Stoimy u progu nowego etapu ewolucji informatycznej. Po erze komputerów, tabletów, smartfonów wchodzą w życie nowe rozwiązania, związane ze sztuczną inteligencją, takie jak rozpoznawanie mowy, tekstu, obrazu w czasie rzeczywistym, samochody autonomiczne, itd. To jest inny świat, w którym maszyny mówią nam co mamy robić, sugerują rozwiązania, podpowiadają, gdzie zrobić najtańsze zakupy, gdzie się skutecznie leczyć i gdzie warto naprawić samochód. Robią to na podstawie danych i dlatego tak ważne jest przetwarzanie danych. Tego uczy nasz nowy kierunek studiów  - tłumaczy prof. dr hab. Wojciech Broniowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Co po studiach?

Absolwenci po ukończeniu pierwszego stopnia studiów uzyskają tytuł inżyniera. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim (Data engineering). Propozycja UJK to znakomita inwestycja w przyszłe kariery studentów i absolwentów na rynku pracy. Po ukończeniu kierunku inżynieria danych można znaleźć zatrudnienie w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych, w zabezpieczaniu danych, w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie oraz decyzje pracodawców. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę m.in. w urzędach statystycznych, przedsiębiorstwach, biznesie, uczelniach i laboratoriach badawczych.

Dlaczego UJK?

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK. W odróżnieniu od ofert innych uczelni, Uniwersytet kładzie nacisk na dynamicznie rozwijające się metody sztucznej inteligencji oraz zagadnienia digitalizacji i interpretacji wyników pomiarów parametrów układów fizycznych, co jest z jednej strony domeną fizyki, z drugiej zaś ogólnym problemem komunikacji „rzecz-komputer”  (ang. Internet of Things (IoT) ).

W proces kształcenia zaangażowani są fizycy, matematycy i informatycy posiadający wieloletnie doświadczenia badawcze i dydaktyczne w tych dyscyplinach. Warte podkreślenia jest szerokie zaangażowanie fizyków zatrudnionych na wydziale w wielkie międzynarodowe programy badawcze (NA61-Shine w CERN, SPARC@FAIR, VIPERS) wymagające stosowania najnowocześniejszych technologii analizy danych masowych (ang. Big Data). Wydział zapewnia prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie i stwarza możliwość uczestniczenia w realizacji atrakcyjnych projektów.

Jak dostać się na inżynierię danych? Sprawdź


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka